O zemi původu brazilské fily - "BRAZÍLIE"

OBLAST JÍŽNÍ AMERIKA - STÁT "BRAZÍLIE"

SHRNUTÍ - UVEDENÍ.
Předcházející tři století se tato země řídila pravidly Portugalska. Až v roce 1822, 7. září získala nezávislost !
Největší a nejlidnatější země Jižní Ameriky. Brasilie překonala více než polovinu století nadvlády armády.
Tato země využívá obrovské přírodní zdroje a velký potenciál pracovních sil. Brasilie je dnes v Jižní Americe vedoucí ekonomická síla a oblastní vůdce! Země má vysoce nestejný příjem, v oblasti distribuční ,který se jeví jako problém schovaný násilnou formou!
ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE: 10 00S (55 00W ). Oblastní úhrn : 8,511,965 kilometrů čtverečných z toho země: 8,456,510 kilometrů čtverečných, vodní plocha se rozkládá na 55,455 kilometrech čtverečných (poznámka: zahrnuje oblasti ARQUIPELAGO DE FERNANDO DE NORONHA, ATOI DAS ROCAS, ILHADO TRINDADE, ILHAS MARTIN VAZ), a dále pak PENEDOS DE SAO PEDRO E SAO PAULO !
HLAVNÍ MĚSTO: BRASILIA, ve státě Distrito Federal. HLAVNÍ MĚSTO: BRASILIA, ve státě GOIÁS. Na počátku let 1950 - 1960 se Brasilie po vzoru světa rozhodla postavit a uvést do života své Hlavní město. Bylo to velice těžké období, kdy se hledala vhodná lokalita na výstavbu. Muselo to být místo, aby vyhovovalo státu a celému národu. Z hlediska geologického průzkumu obzvláště náročné, až po16-ti měsíčním průzkumu se definitivně rozhodlo se stavbou započít ve státě GOIÁS, již v tuto dobu probíhaly inženýrské práce, které měli za úkol vytvořit město, které by honosilo Brasilii. Plány byli velice odvážné již z hlediska architektonického tak z pohledu urbanistického, v té době se hovořilo o a vantgardistickém řešení celého města, protože se použilo poprvé slovo Satelitní Město,mnoho lidí
vůbec nechápalo o co vlastně jde. Při prvním uvedení makety města bylo údajně cítit strach,ale tehdejší stavební společnosti prosadily tento model a hned druhy den po uvedení započali zemní práce, tak se začlo rodit město snů, ostatně dlouho tak bylo nazýváno. Koncem roku 1970 již stálo a začlo stěhování státní správy, ta byla roztroušena po všech velkých městech, hlavně v RIO DE JANEIRO a SAO PAOLO. Město je opravdu tvořeno satelitním systémem, tedy správní střed a okolo něho dalo by se říci další města vzájemně propojena tak, aby vše tvořilo celek! Původní návrh na počet občanů, kteří budou žít v hlavním městě byl, 500.000 lidí, jenže dnes v hlavním městě BRASILIA žije okolo 2,000.000 lidí, co se týče rozlohy, tak pokud ji budeme srovnávat s PRAHOU tak je zhruba 4x větší, mnoho plochy zabírají volná prostranství, tedy parky a komunikace.

SROVNÁVACÍ OBLAST: mírně menší než USA.

ZEMĚ, HRANICE - úhrn:14,691 km, hranice sousedních států: Argentina 1,224km, Bolivie 3,400km, Peru 1,560km, Kolumbie 1,643km, Francouzská Guayana 673km, Guayana 1,119km, Paraguay 1,290km, SURINAM 597km, Uruguay 985km, Venezuela 2,200km,. Délka pobřežní čáry činí: 7,491km. Přímořská tvrzení: Styčná hranice: 24 NM, územní moře: 12 NM, kontinentální práh: 200 NM, nebo čára pevninského kraje. Exkluzivní ekonomická oblast: NM!

PODNEBÍ: tropické, ale na jihu země je počasí vlídnější. Terén na severu země se skládá většinou z nížin, občasné roviny, kopce, hory a pobřežní pás je mírně zvlněný. Vyvýšené extrémy, nejnižší bod: Atlantský oceán 0 metru, nejvyšší bod, předpona pro 10-12 DA NEBLINA 3,014 MF.
PŘÍRODNÍ ZDROJE: Bauxit, zlato, železná ruda, mangan, nikl, fosfáty, platina, cín, uranium, petrolej, přírodní vodoléčebné prameny, Amazonské dřevo. Využití půdy: Orná půda, 6,3%, stálé plodiny,1,42%, další, 92,28% (1998). Zavlažování země: 26,560 čtverečných kilometrů.
ŽIVELNÉ NEBEZPEČÍ: Vracející se sucha ze severovýchodu, EL NINO - CHLAPEČEK, na jihu země pak nenadálý mráz.
PROSTŘEDÍ A SPORNÉ OTÁZKY: Odlesnění v Amazonské pánvi ničí lokalitu a ohrožuje původní druhy zvěře náležející od pradávna k této oblasti v důsledku ohrožení zvěře dochází k nelegálnímu dovozu zvěře. Znečištění ovzduší a vodních zdrojů používaných v RIO DE JANEIRO, SAO PAULO a v dalších velkých městech se pomalu blíží k vrcholu tragédie ! Voda a země jsou znečištěny z důvodu nekvalitních metod dolování železné rudy, bauxitu, zlata dochází k degradaci veškerého území na němž jsou vyvíjeny tyto aktivity!!!

MEZINÁRODNÍ DOHODY: Široké spektrum dohod vztahující se k ANKTARKTIDĚ, dále oblast biosféry, dohody týkající se ohrožených druhů lovné zvěře, dohody o zákonu moře, námořním dumpingu ,nukleární testovací zákaz, ochrana ozónové vrstvy, ochrana tropického dřeva, dohoda o lovu velryb, tato dohoda dodnes nebyla ze strany BRASILIE ratifikována! Protokol z KYOTO kde se hovoří o změnách podnebí, také neratifikovala. BRASILIE akceptuje hranice s každým sousedem, kromě CHILE a EKVÁDORU (poznámka, nejsou její sousedi).
POČET OBYVATEL: 176,029,560 lidí. BRASILIE vzala na vědomí započítat srpen 1996 ve zprávě o obyvatelstvu, protože koncové číslo bylo o 5% nižší než projekce USA sčítáním lidu. Rozdíl byl zjevný 157,079,573 lidí. Odhady pro tuto zemi explicitně vezmou v úvahu efekt nadbytku úmrtnosti v důsledku AIDS. Toto může mít za následek nižší pravděpodobnou životnost, vyšší dětskou úmrtnost, tempo růstu a změny obyvatelstva k věku a sexu (údaj z roku 2002).
VĚKOVÁ SKLADBA: 0 - 14 let 28%, z toho muži 25,140.954, ženy: 24,199.276. 15 - 64 let 66,4%, muži: 57,424.151, ženy: 59,409,928. 65 let a výše, 5,6% muži: 3,992.017, ženy: 5,863.234 (údaj z roku 2002)
Přírůstek obyvatelstva: 0,87%,porodnost: 18,08 na 1.000 obyvatel. Úmrtnost: 9,32 na 1,000 obyvatel, (údaj z roku 2002). Migrace obyvatel.: 0,03% na 1.000 obyvatel. Poměr pohlaví: 59,4% muži, 57,91% ženy, úhrn každé druhé narozené dítě je žena.
NEMOCI: HIV (AIDS) 0,57% POZITIVNÍCH TO SE ROVNÁ 540.000 LIDÍ, Z TOHO UMÍRÁ 18.000 LIDÍ ROČNĚ!!!
PODSTATNÉ A PŘÍDAVNÉ JMÉNO: BRASILEC (S), etnické skupiny: označení bílý se rovná PORTUGALEC, NĚMEC, ITAL, ŠPANĚL,POLÁK. Označení bílý a černý se rovná 38%, černý 6%, další JAPONEC, ARAB, AMERICKÝ INDIÁN 1%!
NÁBOŽENSTVÍ: ŘÍMSKOKATOLICKÉ, nominálně 80%!
JAZYKY: PORTUGALŠTINA úřední, ostatní: španělský, anglický, francouzský.
GRAMOTNOST: Definice, každý od věku 15ti let by měl umět číst a psát. ÚHRNEM: gramotnost muži: 83,3% a ženy 83,2%!

POLITICKÉ USKUPENÍ VE STÁTĚ BRASILIA.
Označení státu: Federativní republika BRASILIE, nebo REPUBLICA FEDERATIVE DA BRASIL.
Sestavení vnitřní struktury státu: Hlavní město, BRASILIA.
Administrativní divize: 26 států a jedna spolková oblast:

   
Vlajka
Zkratka
Název státu
Hlavní město
Rozloha v km2
AC
Acre Rio
Branco
153.697,5
AL
Alagoas
Maceió
29.106,9
AP
Amapá
Macapá
142.358,5
AM
Amazonas
Manaus
1.567.953,7
BA
Bahia
Salvador
566.978,5
CE
Ceará
Fortaleza
145.693,9
DF
Distrito
Federal Brasília
5.794,2
ES
Espírito Santo
Vitória
45.733,0
GO
Goiás
Goiânia
340.165,9
MA
Maranhao
Sao Luís
329.555,8
MT
Mato Grosso
Cuiabá
901.420,7
MS
Mato Grosso do Sul
Campo Grande
357.471,5
MG
Minas Gerais
Belo Horizonte
586.624,3
PA
Pará
Belém
1.246.833,1
PB
Paraíba
Joäo Pessoa
53.958,2
PR
Paraná
Curitiba
199.323,9
PE
Pernambuco
Recife
101.023,4
PI
Piauí
Teresina
251.273,3
RJ
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
43.653,3
RN
Rio Grande do Norte
Natal
53.166,6
RS
Rio Grande do Sul
Porto Alegre
280.674,0
RO
Rondônia
Porto Velho
238.378,7
RR
Roraima
Boa Vista
225.017,0
SC
Santa Catarina
Florianópolis
95.318,3
SP
Sao Paulo
Sao Paulo
248.255,7
SE
Sergipe
Aracaju
21.862,6
TO
Tocantins
Palmas
277.321,9

Rio de Janeiro
 
Amazonka
     
pampa
 
Národní park Itatiaia
v horach Serra da Matiquiera
řeka

NEZÁVISLOST: 7.září 1822 , odtržení od PORTUGALSKA.
NÁRODNÍ SVÁTKY: Den nezávislosti 7. září a Konstituce 5. říjen 1988.
PRÁVNÍ SYSTÉM: Založen na Římském právního systému, ovšem BRASILIE nepřijala povinná ustanovení I.C.J. takzvaná soudní pravomoce! Voličský hlas: mezi 16-18 rokem věku a nad rokem věku 70-ti let se volí dobrovolně. Po 18-roku věku a pod hranici věku 70-let je povinnost volit.
VÝKONNÁ SLOŽKA STÁTNÍ MOCI: Hlava státu - Prezident, LUIZ IGNACIO LULA DA SILVA. OD : 2003. 1. 1. člen politické strany PT. Výcepresident, JOSE ALENCAR. D:2003.1. 1. (poznámka: PREZIDENT JE HLAVA STÁTU A HLAVA VLÁDY!)
VOLBY: 2002. 27. září. V těchto volbách LUIZ IGNACIO LULA DA SILVA získal 61,3% hlasů. JOSE ALENCAR získal 38,7% hlasů. Zvolení kandidáti jsou voleni na dobu čtyř let. Prezident poté jmenuje kabinet státu.
ZÁKONODÁRNÁ SLOŽKA: Dvojkomorový národní kongres, (CONGRESSO NACIONAL). Skládá se ze spolkového senátu majícího 81 křesel. Z každého státu jsou voleni tři členové, nebo ze spolkové oblasti, zvolení je podle principu většiny hlasů, kandidáti jsou voleni na dobu osmi let! Jedna třetina je volena po čtyřletém období a dvoutřetinová je volena po dalším čtyřletém období!
KOMORA ZÁSTUPCŮ: CAMARA DOS DEPUTADOS - má 513 křesel, členové jsou voleni úměrnou reprezentací sloužit státu ve čtyřletém období!!!
SPOLKOVÝ SENÁT: Procento hlasů společností: NA% počet zastoupení společností: PMBD 27,PFL 20, PSDB 16, PT7, PPB5, PSB3,PDT2,PPS1.
KOMORA ZÁSTUPCŮ: Procento hlasů společností:NA%, PFL 106, PSDB99, PMDB 82, PPB60, PT 58, PTB31, PDT25, PSB 19, PL12, PCDOB 7. Tento systém platí pro Spolkový senát a Komoru zástupců! Dne 4.října 1998 se konali volby pro jednu třetinu senátu a další se konali pro dvoutřetinovou komoru senátu 6.října 2002. Tyto volby se vztahují i na komoru zástupců.
SOUDNÍ MOC VE STÁTĚ BRASILIA: Nejvyšší spolkový soudní dvůr se skládá z 11 ministrů, které jmenuje prezident a schvaluje senát! Vyšší soudní dvůr spravedlnosti se skládá z oblastních spolkových tribunálů! Soudcové jsou voleni doživotně!
POLITICKÉ STRANY A JEJICH VŮDCOVÉ: PMBD / MICHEL TÉMER, PTB / JOSE CARLOS MARTINEZ, PL / VALDEMAR COSTA, PSDB / SENÁTOR JOSE ANIBAL, PSB / MIGUEL ARRAES, PPB / PAULO SALIM MALUF, PCDOB / RENATO RABELLO, PDT / LEONEL BRIZOLA, PFL / JORGE BORNHAUSEN, PPS / SENATOR ROBERTO FREIRE, PT / JOSE DIRCEU.
DIPLOMATICKÁ REPREZENTACE V USA:
VELVYSLANEC: RUBENS ANTONIO BARBOSA Konzulární zastoupení: BOSTON, CHICAGO, LOS ANGELES, MIAMI, NEW YORK, SAN FRANCISKO. Kancléřský soud: MASSACHUSETTS, WASCHINGTON.
V BRAZÍLII je mnoho politických a nátlakových skupin, nejsilnější však je katolická církev.
Brazílie v mezinárodních organizacích je široce zastoupena a tak jmenujme ty důležité:
CCC, FAO, G 15, G 19, G 24, G 27, IAEA, IDA, IFC, INTERPOL, LAES, NAM, OAS, UNCATD, UNESCO, WFTU, WIPO, A MNOHO DALŠÍCH.

VLAJKA:
Historie: Poté, co byla 7. 9. 1822 vyhlášena nezávislost byla zavedena první brazilská vlajka (1). S vyhlášením císařství se 1.12.1822 změnil vlajka tak, že koruna nad znakem byla nahrazena císařskou (2). Po svržení monarchie 15. 11. 1889 byla nejprve zavedena vlajka dle vzoru USA (některéprameny uvadějí hvězd jen 20 a to v uspořádání 4,2,4,4,2,4 nebo 5,5,5,5) (3). Již 19. 11. se však Brazílie vrátila k původní vlajce, jen císařský znak nahradila modrou nebeskou sférou se stuhou s nápisem Ordem e progresso.
1822
1822 až 1899
1899
Vlajka se tak během let několikrát nenápadně změnila.
Naposledy 28. 5. 1968 a 11. 5. 1992.

Současnost: Zelený podklad, v jeho centru velký žlutý diamant, v něm modrý globus s 27 bílými pěticípými hvězdami, každá hvězda jeden stát, plus spolková oblast. Uspořádání hvězd je stejné jako hvězd nad noční oblohou Brazílie. Globus má velkou rovníkovou oblast a v něm bíle vyznačené heslo:
ORDEM E PROGRESSO (POŘÁDEK A POKROK).

EKONOMIKA: Na vysoké úrovni je zemědělství, doly, výrobní a služební oblast, dále pak lodě spotřební sektor. Brasilie velmi dováží ale také se snaží expandovat na světových trzích s velikým úspěchem. Běžný účet deficitu proti účtu běžného jmění byl nadbytečný a tak se stal problémem pro investory, neb hrozilo nebezpečí rizika jako za stavu Asijské krize v roce 1997. Po finanční úpravě v roce 1998 nový program sliboval pokrok a reformu. Brasilie přijala od MMF 41,5 miliard dolarů jako podporu pro novou reformu. V lednu roku 1999 ústřední banka ohlásila, že již není možné udržet kurz vůči US dolaru, na základě podhodnocení poklesu v ekonomickém růstu. Tento vzestup značně zpomalil až v roce 2001 a to o více jak 2%. Zpomalení na trzích, úrokových sazbách a v boji proti inflační spirále, investorská důvěra stoupla v tomto roce v důsledku silného zotavení, v obchodní bilanci vůči světové ekonomice a pak zvláště vůči US dolaru!
HDP: KUPNÍ SÍLA - ROVNOST: 1,34 TRILIONU DOLARU ZA ROK 2001!!!
Tempo růstu zadlužení2% na hlavu což se rovná kupní síle 7,400US dolaru na hlavu.
ROZDĚLENÍ EKONOMIKY: Zemědělství 9%, průmysl 32%, služby 59%! Hranice chudoby se pohybuje na 2%,! Distribuce index GINI 59, míra inflace 8%, pracovní síla 79 milionu lidí, nezaměstnanost 6%!

   

STÁTNÍ ROZPOČET: výnosy: 100,6 miliard US dolaru, výdaje: 91,6 miliard US dolaru včetně investičních výdajů.
PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ: textilní zboží, obuv, chemický průmysl, cement, železná ruda, cín, ocel, letecký průmysl, automobilový průmysl, strojní výroba, výroba různého zaměření. Tempo průmyslového růstu: 1%, výroba elektrické energie 342,3 miliard kwh. Zdroj výroby elektrické energie: fosilní palivo 6%,vodní zdroje 89%, nukleární zdroj 1%, další 4%. Spotřeba elektrické energie 360,64 miliard kwh. Export energie 0%, dovoz elektrické energie z Paraguay 42,3 miliard kwh. Zemědělské produkty: káva, sojové boby, pšenice, rýže, třtinový cukr, kakao, citrusové plody, hovězí maso. Export v brutto tunách: 57,8 miliard. Druhy exportu: ruda ,sojové boby, káva, obuv, automobily a jejich součásti. Exportní partneři: USA 24,4%, ARGENTINA 11,2%, NĚMECKO 8,7%, JAPONSKO 5,5%, ITÁLIE 3,9%, NIZOZEMÍ 2,1%. Dovoz v BRT:57,7 miliard BRT, druhy dovozu: elektřina, olej auto součásti. Dovozní partneři: hlavně USA a v podstatě celý obchodní svět.
EXTERNÍ DLUH: 251 miliard US dolaru.

KOMUNIKACE: TELEFONY 17,039 milionu pevné sítě, mobilní telefony 4,4 milionu. Telefonní systém: rozsáhlý štafetový systém mikrovln, družicový systém družicový spojující BRASILII se 64 státy světa. Dále podmořský kabel 3x souosí, družice Země 3 INTELSAT, jeden INMARSAT spojený otevřeným systémem, dále pak otevřený systém MERCOSUR BRASILSAT družice B3. Rádio stanice: AM 1,365, FM 296, krátké vlny 161 ze kterých 91 je vázána AM stanicemi. Počet rádio na hlavu: 71 milionu, televizní stanice 138, počet televizí 36,5milionu. INTERNET má označení br., Internetový poskytovatel ISPS50, POČET UŽIVATELŮ INTERNETU JE 13,98 MILIONU OBYVATEL! Hlavní silnice: 1,98milionu kilometrů z toho 184,140km je normální a nezpevněný povrch má 795,860km, údaj je z roku 1998. Používané vodní cesty jsou dlouhé 50,000km. Ropovody: nafta 2,960 km, petrolej 4,762 km, zemní plyn 4,246 km.
PŘÍSTAVY: BELÉM, FORTALEZA, ILHEUS, IMBITUBA, AUS, PARANAGUA, PORTO ALEGRE, RECIFE, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE, SALVADOR, SANTOS, VITORIA. Počet lodí registrovaných v GRT je 165 lodí 3,662,570 GRT,/ 5,875,933 DWT. Cizí registrované lodě plující pod vlajkou BRASILIE: CHILE 2, NĚMECKO 6, ŘECKO 1, MONAKO 1. Typ lodě: nákladní 25, chemikálie 5, kombinační lodě 9, kontejnerové lodě 12, zkapalněný plyn 11, multifunkční 1, cestovní 5, petrolejové cisterny 54, nájezdové lodě 10, krátké cestovní lodě 2. Letiště s dlážděnými dráhami nad 3,047 metrů, počet 6, nad 2,438 metrů 21, nad 1,524metrů 153, nad a pod 914 metrů 2!

ARMÁDA: Se skládá z válečných lodí námořní pěchoty, letecké síly, a ze spolkové policie, ta je polovojenská! Branecká povinnost je od věku 18 ti let. Armádní pracovní síla jsou muži od 15 - 49 let, počet je 48,859,610 mužů, totéž se týká branné služby co do ročního počtu mužů dosahujícího věku brannosti 1,762,740. ARMÁDNÍ VÝDAJE: HDP 1,9% STÁTNÍHO ROZPOČTU.
NADNÁRODNÍ SPORNÉ OTÁZKY BRASILIE: Spor s URUGUAY o ostrovy RIO QUARAI a ARROIO INVERNADA !
ZÁVĚREM ZAKÁZANÉ DROGY: CANNABIS, KOKA V AMAZONII, KOKAIN, HEROIN! Vláda široce bojuje proti dovozu a vývozu drog se všemi policejními složkami všech států a hlavně pak s USA!

VÝBĚR ZÁKLADNÍCH FAKTŮ JE UTVOŘEN TAK , ABY SI MOHL KAŽDÝ VYTVOŘIT DANOU PŘEDSTAVU O BRASILII !

autor:
Josef Slad