ČERNÁ BARVA FILY

 

V roce 1999, zvláště díky neodbornému literárnímu dílku jednoho nejmenovaného autora vznikla fáma, že černá barva u fily je nestandartní a svědčí o nelegálním křížení brazilské fily s německou dogou. Tuto myšlenku zastává i sdružení CAFIB, které původně vzniklo v Brazílii a nyní je aktivní zvláště ve Španělsku, Finsku, NSR a ostatních německy mluvících zemích. Jedno malé varování všem, kdo by si chtěli importovat štěně ze zahraničí: CAFIB není začleněn do FCI. Proto se Vám může přihodit to, že si poměrně draze koupíte štěně od zahraničního chovatele, ale nebudete moci s tímto psem na žádnou výstavu, protože všechny mezinárodní, národní, klubové, dokonce i oblastní výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI. A to nejen u nás, ale i všude v zahraničí. Štěně s rodokmenem od CAFIBu Vám ani nezaregistrují na plemenné knize ČMKU ani ČMKJ. To znamená, že Vaše zvíře nebude nikdy uchovněno (jako by jste vlastnili "bezpapírového" psa). Proto si ověřte, že štěně, které chcete importovat má vystaven průkaz původu od organizace začleněné v FCI.

Všichni normálně uvažující lidé si pak domyslí, že je nemožné, aby existovaly černé, nestandartní fily, které vyhrávají na výstavách, nejen v zahraničí, (v zemi původu tohoto plemene) ale i u nás.

Členům našeho Klubu otiskujeme na pokračování překlad z webové stránky Dr. Procopia do Valle, která se zabývá černou barvou fily. Díky laskavému svolení pana do Valle (autora světoznámé knihy O GRANDE LIVRO DO FILA BRASILEIRO), mají tak všichni naši členové možnost, i bez přístupu na Internet, se dozvědět více o filách vůbec. Jste-li fandové černé fily nahlédněte na : http://sites.uol.com.br/black_fila_br/

Domníváme se, že černá barva u fil není problémem, ale problémem je nedostatečná informovanost, autora "dílka" o filách, které bylo u nás publikováno.

Máte-li jakékoliv připomínky, pište nám, budeme je s Vámi rádi konzultovat. Na HLAVNÍ STRÁNCE je odpovědní okénko. Rádi budeme, když nás upozorníte i na různé publikace (i zahraniční) nebo články týkající se brazilské fily vůbec.

Následující článek publikujeme s laskavým svolením autora.

 

Černá Fila

Adriano Kruel Budri

Mezi mnoha barevnými odstíny a variantami fily je jediná barva skutečně vzácná.
Počet černých fil zapsaných v registru plemenné knihy CBKC dnes tvoří pouze 4%. Počet registrovaných černých fil za posledních 10 let velmi vzrostl. V průběhu 40 - 70 let činil podíl této barevné varianty pouze 2, 62%. V 90. letech se podíl černých fil zvýšil téměř dvojnásobně, na 4%, ale stále ještě jde o vzácné zbarvení. Tyto údaje byly ověřeny Conferacao Brasileira de Cinofilia (CBKC) a prostřednictvím knihy O GRANDE LIVRO DO FILA BRASILEIRO (autor: Procopio do Valle, Enio Monte a kolektiv, vyd.Nobel, 1981).

Jednou ze základních teorií, vysvětlující proč nedochází k většímu rozšíření černé fily, je úplná dominance genu EBR. Tento gen vyjadřuje svoji dominaci ve formě žíhané barvy. Navíc zde existuje aéla "ee", recesivní v plavé barvě, která potlačuje výskyt černé bavy navzdory její dominanci.
Tyto teorie lze ověřit v praxi, spojením žíhaných a plavých jedinců získáme jen velmi málo černých. Někteří dlouholetí chovatelé potvrzují, že získali černé fily ze spojení žíhaného otce a plavé matky. Vynikajícím příkladem tohoto jevu je spojení proslulého žíhaného psa Thor de Samor a kaštanově zbarvené feny Braza do ABC. Jejich potomci byli žíhaní, plaví a černí. Jedním z nich byla slavná uhlově černá 5x Br.Ch Xita do ABC.

Ze spojení žíhaného psa a žíhané feny není možno získat černé potomky, což je způsobeno úplnou dominancí "žíhaného" genu EBR. Potomci mohou být tmavě žíhaní nebo velmi tmaví s několika proužky zlaté nebo červené.
Ačkoli je černá barva dominantní, mnohdy se ze spojení žíhaných a černých nebo černých a plavých fil (nebo naopak) narodí jen málo černých štěňat díky dominanci genu EBR u žíhaných a aéle "ee" která je recesivní u plavých. Tyto faktory snižují počet černých fil.

Prof. Procopio do Valle dále prokázal na více spojeních žíhaných s plavými, černých se žíhanými, černých s plavými a černých s černými filami, že se rodí velká většina žíhaných v mnoha odstínech, plavých v různých odstínech a pouze málo černých fil. Spojení černého psa a černé feny dalo pouze dvě černá štěňata, ostatní byla žíhaná a plavá.
V praxi to znamená, že je obtížné získat černá štěňata, i když spojíme černého psa a černou fenu.
V Sao Paulo jsem sledoval vrh, kde otec byl žíhaný a matka černá. Ve vrhu bylo celkem 8 psů, z toho 7bylo žíhaných a pouze 1 černý. To dokazuje, jak obtížně se vzácná černá barva u fily dosahuje. Přes svoji velmi malou četnost, tato barva byla přítomna od počátku chovu tohoto plemene.

Prof. Procopio do Valle vlastní historické fotografie z r.1912, ukazující černé fily. Mnoho z těchto fotografií pochází ze států Sao Paulo, Rio de Janeiro a Minas Gerais a p.profesorovi je věnovali tamnější tradiční chovatelé a farmáři.

Je velmi zajímavé, že černá a také tmavě žíhaná barva fily přežila všechna ta desetiletí ekonomické krize a odsuzování ze strany malé politické skupiny. Skupiny, která zcela ignoruje historii plemene v Brazílii a pouze přinesla nepřátelství k chovatelům tmavě žíhaných a vzácných černých fil.