6. 1. 2012 - Tisková zpráva SVS ČR

Jak za hranice se zvířaty v roce 2012
Bude to letos jiné? Mění se nějaké povinnosti pro ty, kdo v letošním roce hodlají vyrazit na cesty se svými zvířecími miláčky? Bude to jednodušší.
Základním požadavkem je vakcinovat cestujícího psa, kočku, ale i fretku proti vzteklině. Již v loňském roce platilo, že od poloviny roku 2011 bylo pro cestování po EU nutné označit zvíře nikoli tetováním, jako tomu bylo do té doby, ale pouze čipem. Pro "cestovně starší" zvířata platí, že pokud byla tetovaná před 3. červnem 2011 a tetovací číslo je stále jasně čitelné, mohou se zvířata pohybovat ještě bez čipu. Avšak pozor, některé evropské země (Velká Británie, Irsko, Malta, Chorvatsko) uznávají jen identifikaci čipem.
I letos platí, že pes či kočka anebo fretka musejí mít pas, kde je absolutně nutné potvrzení o platném očkování proti vzteklině (vydá a potvrdí schválený soukromý veterinární lékař). První očkování proti vzteklině musí zvíře mít, jakmile dosáhne stáří tří měsíců.
Velkou novinkou je, že Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko již nepožadují potvrzení z EU schválené laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině vyšetřením hladiny protilátek.
Navíc pro pohyb v EU není od 1. ledna nutné již zvířata před cestou ošetřit proti klíšťatům. Ošetření před vstupem na své území prostředkem proti echinokokóze s účinnou látkou praziquantel požaduje pouze u psů Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko. Toto ošetření musí mít provedeno nově v rozmezí 120 až 24 hodin před vstupem. Švédsko od požadavku na toto ošetření úplně upustilo.
Při cestě do třetích zemí je třeba mít pas pro malá zvířata (s potvrzením o vakcinaci proti vzteklině), který může být zkontrolován při návratu na území EU. A vždy, a na to pozor, je třeba splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země, proto je vždy dobré se dotázat zastupitelského úřadu dotyčné země na podmínky.
Určitě není na škodu nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze, popřípadě proti lymeské borrelióze, a to bez ohledu, zda majitel se psem hodlá vycestovat, či nikoli.
V letošním roce je cestování po EU se zvířecími miláčky zase o něco jednodušší.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


17.07.2008 - Tisková zpráva SVS ČR
Při cestování se psem po EU to, zda má pes dostatek protilátek proti vzteklině, nikdo nezkoumá, stačí potvrzení v pase o tom, že je tzv. v imunitě, že byl proti vzteklině očkován. Jinak je ale tomu, když se pes, zpravidla nikoli sám, ale se svým majitelem, vrací z nečlenských zemí EU, zejména z nějaké té exotiky. Vezměme to ale po pořádku.
Cestování se psy, kočkami a fretkami v rámci EU je harmonizované nařízením (ES) č. 998/2003 a nemělo by činit větší potíže. Zvíře musí být doprovázeno EU pasem, v němž je potvrzena identifikace zvířete a platné očkování proti vzteklině. Pozor je třeba si dát v případě přepravy štěněte či kotěte mladšího 3 měsíců a neočkovaného proti vzteklině, řada členských zemí – Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Malta, Polsko, Švédsko, Velká Británie – takový dovoz vůbec neumožňuje. A už je asi všeobecně známo, že Velká Británie, Irsko, Švédsko a Malta nají mnohem přísnější požadavky než ostatní EU státy. Jediným povoleným způsobem identifikace je mikročip (ISO 11 784 nebo ISO 11 785), navíc je vyžadováno sérologické vyšetření a většinou i ošetření proti echinokokóze a klíšťatům.

Cestování po Evropě tedy problémem nebude, ale řada Čechů se v létě pouští do mnohem exotičtějších zemí jako je Tunisko, Maroko, Egypt, Keňa, Thajsko a nechtějí tento zážitek odepřít ani svým domácím mazlíčkům.

Veterinární podmínky vstupu si stanovuje každá třetí země a cestovatel má povinnost si je zjistit na příslušné ambasádě či veterinárním úřadu dotyčné země před vycestováním. Mnoho lidí však zapomíná, že by mohl následně nastat problém při návratu domů a že by jim na hranicích mohli celní orgány či veterinární lékaři odepřít vstup do EU. V čem je kámen úrazu? Při návratu z řady zemí je požadováno sérologické vyšetření na titr protilátek proti vzteklině, které je potřeba nechat provést ještě před opuštěním EU ve schválené laboratoři (pokud tedy cestovatel nehodlá ve třetí zemi strávit dobu delší než 3 měsíce. Když je krev odebírána na vyšetření mimo EU, musí se čekat 3 měsíce, než je možno přicestovat s pejskem do EU).

O které země se tedy jedná? Jsou to všechny země, které se nevyskytují na seznamu části B – oddílu 2 a části C přílohy II nařízení (ES) č. 998/2003, tento seznam třetích zemí je i na našich webových stránkách – www.svscr.cz – Cestování se psy, kočkami a fretkami. Platí tedy, že pokud země není na seznamu, je sérologické vyšetření nezbytné. Na webových stránkách je k dispozici i seznam schválených laboratoří v EU a třetích zemích, v ČR je jedinou schválenou laboratoří Státní veterinární ústav Praha.

Šťastnou a bezproblémovou cestu!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


Cestování se psy a kočkami od 3.7.2004
(zvířata v zájmovém chovu - pes, kočka, fretka)

 

Od 1. října 2004 je možné cestovat pouze s pasem
dle nařízení (ES) č. 998/2003.

Velká Británie, Irsko a Švédsko si stanovily určitá omezení pro vstup zvířat z členských zemí EU:

- Velká Británie a Irsko požadují vyšetření titru protilátek proti vzteklině, které bylo provedeno 6měsíců před vstupem do země, dále požadují ošetření proti echinokokóze (odčervení) provedené 24 – 48 hodin před vstupem do země,

- Švédsko požaduje stanovení titru protilátek proti vzteklině minimálně 120 dní po provedené vakcinaci,dále požaduje ošetření proti echinokokóze (odčervení) provedené ne více než 10 dní před vstupem do země.

Velká Británie – www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/
Irsko – www.irlgov.ie/daff/
Švédsko – www.sjv.se/net/

Při cestování do třetích zemí, bez ohledu na platnost nařízení, musí být splněny požadavky dané národní legislativou konkrétní třetí země.

Norsko – www.mattilsynet.no
Švýcarsko – www.bvet.admin.ch/

Cestování se psy a kočkami od 3.7.2004
(zvířata v zájmovém chovu - pes, kočka, fretka)

Požadavky pro cestování se zvířetem:

1). mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, které bude přiděleno Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku bude schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá po 1.5.2004 u
schváleného soukromého veterinárního lékaře.

2.) očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování.

3.) identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.

4.) sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře (viz příloha č. 3). Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.

Požadavky na odběr vzorků séra pro stanovení protilátek proti vzteklině
Odebranou krev je nutné ponechat stát při pokojové teplotě 1 - 2 hodiny do vytvoření koagula a potom přemístit do chladničky do
4 °C. Po několika hodinách (druhý den) se sérum stáhne pipetou, nebo slije do čisté plastové zkumavky (např. typu eppendorf). Větší množství séra lze získat po centrifugaci při 1000 g po10-15min. Pro stanovení protilátek postačí 1 -1,5 ml čirého, nehemolytického séra. K séru se nepřidávají žádné konzervační látky a vzorky se uchovávají krátkodobě v chladu a dlouhodobě zamražené. Pro delší transport do příslušné laboratoře je rovněž vhodný chladový režim, nebo alespoň ochrana před vysokými teplotami.
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu při SVÚ Liberec po dohodě s ústavem v Giessenu zahájila sběr a zasílání vzorků séra na stanovení protilátek proti vzteklině. Zájemce do NRL pro vzteklinu musí doručit sérum odebrané podle výše uvedené instrukce spolu s vyplněnou žádankou (viz. příloha č. 4), laboratoř zajistí balení, odeslání vzorku a platbu vyšetření přes svůj účet.
V žádance musí být vyplněny všechny údaje, jinak nebude vyšetření provedeno. Orientační cena vyšetření sdělená SVÚ se pohybuje okolo 1650,- Kč, odeslání vzorku prostřednictvím kurýra okolo 500,- až 1000,- Kč v závislosti na počtu vzorků.

Adresa:
SVÚ Liberec
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu
U Sila 1139
463 11 Liberec 30
Tel/fax: 482 451 578/569
svu.liberec@icsvscr.cz

Balení vzorku
U firmy O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. je možné si pro balení a přepravu vzorků objednat obaly, které splňují požadavky pro zasílání infekčního materiálu tř. 6.2. dle mezinárodních norem UN 2814, UN 2900a UN 3373 do zahraničí, a to i v chlazeném nebo mraženém stavu.
Uvedené obaly lze objednat na adrese:

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
Na Harfě 9
190 00 Praha 9
Tel.: 266 313 909-11
Fax: 266 034 686
info@oks.cz
www.biopro.cz

5.) ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům apod. - členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území,např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Zatím jsme od Evropské komise neobdrželi informace, zda některé členské státy tyto podmínky stanovily.

6.) schválený soukromý veterinární lékař - soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro tuto činnost krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci".
Požadované podmínky pro schválení:
7.) musí být členem Komory veterinárních lékařů a získal osvědčení pro výkon veterinárně léčebné a preventivní činnosti,
8. oznámil krajské veterinární správě zahájení činnosti podle § 61 odst.1 písm. a) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
9.) vlastní čtecí zařízení mikročipů splňujících požadavky platných ISO norem (ISO11784 a 11785),
10.) souhlasí s poskytováním údajů z pasu do schválené "centrální evidence",
11.) z důvodu zasílání informací z pasů do "centrální evidence" prostřednictvím vyplňování formuláře na webovské stránce musí mít přístup na Internet,
12.) v případě, že bude provádět odběr krve na sérologické vyšetření na vzteklinu, musí být schopen splnit požadavky na odběr vzorků.

 

· firma zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům -po přidělení číselných řad bude seznam firem zveřejněn na těchto webových stránkách.

· zásady tvorby číselných řad pro označování "pasů"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
C
Z
R
R
R
R
F
N
N
N
N
N
N
K

CZ - pevné označení České republiky,
RRRR - čtyřčíslí letopočtu (např. 2004),
F - pořadové číslo pověřené firmy z intervalu <01;9>,které budepřidělovat SVS ČR,
NNNNNN - pořadové číslo pasu v rámci číselné řady RRRRFF z intervalu <000001;999999>,
K - kontrolní cifra, jednotky z ciferného součty všech předchozích číslic (R+R+R+R+F+N+N+N+N+N+N).

Kompletní informace naleznete na stránkách Státní veterinární správy:

http://www.svscr.cz/index.php?art=930