Přejít na obsah
CHCETE ZÍSKAT MEZINÁRODNĚ CHRÁNĚNÝ
NÁZEV CHOVATELSKÉ STANICE ?

ČITELNĚ VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ S NAVRHOVANÝMI NÁZVY ZAŠLETE NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU. PŘILOŽTE OFOCENÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ!!!
Navržené názvy budou porovnány s českým registrem CHS ČMKU, poté zaslány na FCI a porovnány s registrem všech členských zemí.
Proto bude přiznání Vašeho názvu CHS trvat minimálně tři měsíce.
Majitelem CHS může být pouze jedna (právně způsobilá) osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let !
Chovatelská stanice není vázána na určité plemeno psa !
Nesmí , volte název s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti !
Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov nebo mluvnicky nesprávný,  nesmí obsahovat název plemene nebo pohou číslici nebo písmeno a musí být  odlišný od již schválených.
Za shodné názvy se považuje: „Hora“ – „z Hory“ – „na Hoře“, ale lze  použít „z Hory“ – „z Velké hory“ – „na Bílé hoře“. Délka názvu CHS nesmí  přesáhnout 40 znaků včetně mezer a smí ho tvořit pouze dvě slova a  jedna předložka, jež spojuje název se jménem psa. Tedy je možný název  „ze zámku Lešná“, ale nikoliv „ze Zámku v Lešné“.
Název se připouští český nebo cizojazyčný.
Schválený název nelze měnit, CHS je možno zdědit nebo převést smluvně na jinou osobu.
Osobě, která převedla svoji CHS na jinou osobu již nemůže být přiznán jiný název CHS !
Poplatek za registraci mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice  činí 1500 Kč bez DPH + poštovné (cena vč. DPH 1815,- +  poštovné 110,-  Kč).
Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické domluvě v úřední hodiny:
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8-Kobylisy
TEL/FAX +420 234 221 370
E-MAIL: fairaislova@cmku.cz
www.cmku.cz
ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
ÚTERÝ 9:00-12:00 12:30-17:00 HOD
STŘEDA 7:30-12:00 12:30-15:00 HOD
FORMULÁŘ si můžete stáhnout ZDE nebo o něj požádat poradce chovuCopyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah