Důležité zápisy ze zasedání předsednictva ČMKU

 

1.4.2014
Upozornění FCI !!!

FCI přijalo z hlediska vystavovatelů příjemné opatření. Nadále nebude zasílat potvrzení čekatelství CACIB, ale majitelé úspěšných psů si je budou moci stáhnout a vytisknout ze stránek FCI. Vše najdete na www.fci.be v rubrice Results. Zařazeny jsou výstavy od roku 2009 a vše je celkem jednoduché a přehledné. K dispozici jsou tedy i výsledky výstav, z kterých FCI CACIB již potvrzovalo.


Tisková zpráva P ČMKU ze dne 26. 3. 2008
V poslední době se opět otevřela otázka zákona zaměřeného na chov psů. Má se jednat o zákon upravující chov nebezpečných psů a stejně jako v předchozích návrzích se opět jedná o přístup postavený na příslušnosti psů k určitému plemeni. P ČMKU zastává názor, že vše, co je třeba, mohou vyřešit stávající zákony a s návrhem nového zákona jednoznačně nesouhlasí.
Návrhy poslance Tejce s podrobnou oponenturou jeho tvrzeni


Zápis z 31. zasedání P ČMKU ze dne 19. 01. 2006.
03. Řád na ochranu zvířat při chovu ČMKU – sdělení P ČMKU, zápisní řád.
P ČMKU sděluje chovatelským klubům:
Platnost stávajících klubových chovatelských řádů končí k 01. 03. 2006 /podle platné legislativy ČR/. K tomuto datu končí i platnost Chovatelského řádu ČMKU.
Od 01. 03. 2006 bude platný Řád na ochranu zvířat při chovu ČMKU. Tento řád podléhá schválení ÚKOZ a bude platný pro všechny členské subjekty ČMKU. Kluby si mohou následně zpracovat své vlastní řády, které budou v tomto případě podléhat samostatnému schválení ÚKOZ.
ZÁPISNÍ ŘÁD ČMKU            SMĚRNICE K ZÁPISNÍMU ŘÁDU


Zápis z 19. zasedání P ČMKU ze dne 07. 10. 2004 v Praze
ad 26. Dopis předsedy Onceira.
Tato záležitost byla znova podrobně projednána. Jednání a hlasování se zdržela Ing. Bečková, aby jednání nemohlo být podezíráno z předpojatosti. Počet zápisů velkých plemen obecně klesá a u fil v posledních letech dosahuje zhruba 150 jedinců. V současnosti fungují v ČR 3 kluby, které toto plemeno plně zastřešují. Za této situace nelze další klub uznat.

Usnesení 19/01/04: Žádost klubu Onceiro o uznání za chovatelský klubu ČMKU se zamítá. V tomto smyslu odpoví S ČMKU Ing. Kubešovi. Odpovídá: vedoucí sekretariátu, termín: do 14 dnů.


Zápis z 17. zasedání P ČMKU ze dne 01. 07. 2004.
Ad zápis ze 14. zasedání.
Ad 20. Onceiro. Při MVP v Praze se uskutečnila schůzka zástupců klubů zastřešujících plemeno FB s předsedou ČMKU. Závěr: KCHMDP (1069) neposkytuje servis nečlenům klubu. Další kluby – Moloss Klub CZ (2022) a Fila Brasileiro Club CZ (3024) poskytovaly a jsou ochotny poskytovat servis nečlenům za zvýšené poplatky (dvojnásobné), pokud budou tyto osoby dodržovat podmínky klubů. Budou tedy chovatelské potřeby i členů klubu Onceiro náležitě zajištěny. Současně P ČMKU upozorňuje zejména majitele psů a rozhodčí, že akce pořádané klubem Onceiro (výstava, bonitace a p.) nezastřešuje ČMKU a tudíž ani FCI.