PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

SOUTĚŽE

PROPOZICE VÝSTAVY

8. 9. 2018 v areál ZKO Kolín - Sendražice
posuzuje Alexandre Bacci Acunha (Brazílie)

 

PROGRAM:

 

  800 -   930 přejímka psů
  945 - 1200 posuzování v kruhu
1200 - 1330 přestávka
1330 - 1600 posuzování v kruhu
1600 - 1630 soutěže
1630 - 1700 zkouška povahy
1715- 1800 slavnostní předávání cen
1. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
12. 8. 2018

2. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

26. 8. 2018

Přihlášky a informace:
FILA BRASILEIRO CLUB CZ
Hana Vaněčková
 

Kroučová 38

 

270 54 Řevničov

e-mail:
vystava@filabrasileiroclub.cz
 Telefon:

724 223 039

Třídy:
Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce). Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

Tituly:
CAJC, BOJ, CAC-ČR, Res.CAC-ČR, BOJ, Vítěz Speciální výstavy, BOV, BOB, BOS, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejhezčí pár psů, Nejhezčí chovatelská skupina. Udělení titulů není nárokové.
Pro získání titulů Český Junior šampion, Český Veterán šampion, Český šampion, platí vydaná ustanovení ČMKU.

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům i fenám plemene Fila Brasileiro – Brazilská fila zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy požadovaného věku pro zařazení do třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Pořadatel výstavy je oprávněn odmítnout přijetí přihlášky, ale musí o tom vystavovatele informovat. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa, psi s kupírovanýma ušima nemohou být rovněž na výstavu přijati. Změny exteriéru psa prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a základní úpravou trimováním s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Majitelé psů, jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečného předávání cen, jinak ztrácí nárok na ceny.
Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat mladších 4 měsíců a jejich prodej na výstavě je zakázán.

Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1000 Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Soutěže:
- Nejhezčí pár psů - pro fenu a psa v majetku jednoho majitele, nebo majitelů uvedených v PP psa
- Chovatelská skupina - pro nejméně 3 jedince a nejvíce 5 jedinců pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.

Doklady k účasti na výstavě:
- vstupní list
- průkaz původu psa
- Pet Passport nebo očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině

Pokyny pro vyplňování přihlášek
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes má zkoušku z výkonu (certifikát) nebo je šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz nebo Světový vítěz bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme.

Spolu s přihláškou musí být odeslán i doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné. Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno cca 5 dní před výstavou emailem Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu ČMKU a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.


 výstavní poplatky pro členy FBC:
I. uzávěrka do
12. 8. 2018
II. uzávěrka do
26. 8. 2018
za prvního psa včetně katalogu
500,-
600,-
za každého dalšího psa
400,-
500,-
štěňata, dorost, veterán
300,-
400,-
soutěže
200,-
300,-
zkouška povahy
250,-
300,-

 výstavní poplatky pro nečleny FBC:
I. uzávěrka do
12. 8. 2018
II. uzávěrka do
26. 8. 2018
za prvního psa včetně katalogu
650,-
750,-
za každého dalšího psa
500,-
600,-
štěňata, dorost, veterán
300,-
400,-
soutěže
250,-
350,-
zkouška povahy
300,-
350,-

Výstavní poplatky uhraďte poštovní poukázkou typu „A“ nebo převodem na účet Klubu
číslo účtu:
 213004048
kód banky:
 0300
variabilní symbol:
 007

PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

SOUTĚŽE