Hrudník a postavení předních končetin

Správný tvar hrudního koše ovlivňuje postavení předních končetin,
jak je zobrazeno na obrázcích 1-3.

1. správný tvar hrudního koše a zároveň i správné postavení předních končetin. Postoj je pevný.

2. příliš široký hrudník kruhovitého tvaru. Postavení předních končetin je tudíš špatné. Lopatka nemůže správně přiléhat k hrudnímu koši, což má za následek vybočení loketních kloubů vně od těla. Tlapky v postoji směřují více do středu podélné osy těla. Postoj psa není dostatečně pevný v důsledku sbíhavého postoje předních končetin.

3. příliš úzký hrudní koš. Lopatka sice dobře přiléhá ke hrudnímu koši, ale vzhledem k jeho malé šířce dochází k tzv. podsazení předních končetin . Lokte jsou většinou i vbočeny směrem do středu těla a postoj bývá s vybočenými tlapkami. Pes nemá pevný postoj v důsledku vbočených loktů a rozbíhavého postavení tlapek.


Na těchto obrázcích můžete dobře vidět různá
postavení hrudních končetin.
1.
2.
3.

1. vbočené tlapky.
V pohybu máte pocit, že si pes musí "šlapat po vlastních nohách"

2. vybočené tlapky a křivé kosti předních končetin
V pohybu je takový pes velmi neohrabaný, těžkopádný. Zakřivení kostí předních končetin je pro toto plemeno netypické, tento tvar kostí můžete ale pozorovat například u Basset Hounda či u Jezevčíka. Jedná se o tzv. "francouzský" postoj.

3. správné postavení
Pes má správně rozloženu váhu a přímky obou předních končetin se protínají na vrcholu hlavy.


1.
2.
3.
 

Tvar tlapky

1. správný nášlap - oblé tlapky


2. strmý nášlap - strmé prsty


3. prošlap - krátké prsty

 


Postavení zadních končetin

1.
2.
3.
 

1. vybočená kolena a tlapky zadních končetin
v pohybu jsou jasně zřetelná "otevřená" kolena ( koleno nekopíruje osu těla)

2. správný postoj zadních končetin
v pohybu koleno i tlapka v přímé ose těla

3. vbočené paty - "kravský postoj"
jasně zřetelný směr tlapek vně od osy těla, paty obou zadních končetin ssměřují k sobě, pes se pohybuje velmi obtížně a problematicky kluše (v klusu často poskakuje)


Správné postavení obou párů končetin


U psa při pohledu zhora nesmí být vidět lokte, kolena ani tlapky
a při pohledu zepředu či zezadu, musí být přední a zadní končetiny v zákrytu nebo téměř v zákrytu. .

obrázky:
O GRANDE LIVRO DO FILA BRASILEIRO
prof. Dr. Procopio do Valle, Enio Monte

text:
volný překlad "O GRANDE LIVRO DO FILA BRASILEIRO"
a komentář: Hana Vaněčková, ch.st." ze Šakalího dvora"