VÝBOR KLUBU

předseda
Ing. Martin
Vaněček
Kroučová 38
270 54 Řevničov
tel.: 602 292 181
e-mail:
predseda@filabrasileiroclub.cz
poradce chovu
Hana
Vaněčková
Kroučová 38
270 54 Řevničov
tel.: 724 223 039 e-mail:
poradce@filabrasileiroclub.cz
pokladník
Pavla
Trsková
Vodárenská 2320
272 01 Kladno
tel.: 737 848 162 e-mail:
trskova.pavla@volny.cz
redakce časopisu
a web
Hana
Vaněčková
Kroučová 38
270 54 Řevničov
tel.: 724 223 039 e-mail:
info@filabrasileiroclub.cz

ODVOLACÍ KOMISE

Ing. Josef Mohelský Střížovice 10
463 45 Penčín
tel.: 602 419 989
e-mail:
mohelsky@rekuper.cz
Zdeněk Koštejn Gagarinova 765
460 07 Liberec
tel.: 723 498 802 e-mail:
kostejn@diamo.cz
Bohumil Petřík Pod Kasárny 816
331 41 Kralovice
tel.: 373 397 695
tel.: 732 846 212
e-mail:
petrik.b@volny.cz