Mimochod

Základními pohyby psa jsou stoj, sed, leh, pohyb vpřed (chůze, klus a cval).
Těžiště psa při stoji spočívá především na předních končetinách a hrudníku, při sedu se těžiště přesouvá více i na zadní končetiny. V leže na břiše s oporou předních i zadních končetin je těžiště rovnoměrně rozloženo na všechny končetiny a hrudník. Při přechodu z lehu do stoje, přesune pes těžiště více na přední končetiny a pomocí zadních končetin se snadno vzepře do stoje.

Plemeno Brazilská fila je specifická svým krolem, je to mimochodník. Mimochod je pohyb, kdy se v kroku pohybují společně (párově) vždy nohy na jedné straně a následně na druhé straně.
Běžná chůze je znázorněna na obr.1, kdy pes pohybuje končetinami dopředu úhlopříčně, správný mimochod je na obrázcích 2 a 3. Fila klade končetiny stranově dopředu. Velmi podrobně si prohlédněte obrázky a porovnejte si kladení všech čtyř končetin v různých fázích chůze – kroku u běžného psa a fily.

obr. 1

Na obrázku 2. je rozfázován krok fily.

obr. 2

Obrázek 3. znázorňuje pohyb páteře fily při chůzi. V důsledku mimochodu docházi k vlnění páteře - podélné osy těla. Hlava ovšem stále směřuje do předu a vlnění nekopíruje. Rozkreslené fáze pohybu páteře odpovídají fázím kroku na obr. 2..

obr. 3

Klus je ve skutečnosti zrychlená chůze, kdy je zachován sled kladení končetin na zem. Fila se v klusu dostává do fáze pohybu, kdy nemá se zemí kontakt ani jednou končetinou a těžiště psa je rovnoměrně rozloženo na celou délku těla. Záleží na rychlosti klusu, v počátku je v mimochodu a plynule s přibývající rychostí přejde do diagonálního kroku (klusu). Alespoň takto hovoří literatura.
Často se stává, že pomalý klus je pouze zrychlený mimochod a bývá tolerovám rozhodčím, protože v malém prostoru nebo klouzavém povrchu není možné natolik zrychlit, aby fila opravdu správně klusala

Cvalem psa se nazývá jeho nejrychlejší pohyb vpřed. Je to ve skutečnosti sled jednotlivých odrazů a skoků dopředu. Cval může být střední - obr. 4, rychlý diagonální - obr. 5, lehký diagonální - obr. 6, nebo těžký laterální - obr. 7. V tomto pohybu se již pohyb fil shoduje s běžným pohybem – cvalem běžných plemen psů. Při diagonálních cvalech dochází k maximálnímu ohybu a následnému natažení páteře, což umožňuje silný odraz a dlouhý skok. Ve cvalu je těžiště psa střídavě přenášeno z předních končetin na zadní a ve fázi skoku je rovnoměrně rozloženo na celou délku těla. Pes se odráží od země v rychlém postupném sledu zadními končetinami a po fázi skoku dopadá opět v postupném sledu na přední končetiny. Čím je cval rychlejší, tím se více k sobě přibližují stopy zadních a předních končetin. V nejrychlejším cvalu dokonce dochází k předkládání zadních končetin před přední jako na obr.6..
obr. 4
obr. 5
obr. 6
obr. 7

obrázky:
O GRANDE LIVRO DO FILA BRASILEIRO
prof. Dr. Procopio do Valle, Enio Monte

obr. 4., 5., 6., 7. – Lokomoce savců (VŠZ – agronomická fakulta)

text:
volný překlad "O GRANDE LIVRO DO FILA BRASILEIRO"
a komentář: Hana Vaněčková, ch.st." ze Šakalího dvora"