Přejít na obsah
Ostrá povaha Brazilské Fily
 Vvybráno z knihy "The Fila Brasileiro Guide" paní Clelie Kruel, jedné z nejuznávanějších a nejúspěšnějších chovatelek fil v Brazílii, rozhodčí CBKC, FCI a SKC na pracovní a užitková plemena.  
Všechny originální brazilské standardy od roku 1946 popisovaly povahu fily jako agresivní vůči cizincům, což byla jedna z jejich charakteristik. Nic se nezměnilo v r. 1986, kdy bylo plemeno uznáno FCI.
 
Revidovaný standard z 19.5.1976 uváděl: "Charakter a povaha - Fila Brasileiro je charakterizována velkou odvahou, rozhodností a statečností. Zpravidla neskrývají svou "ojeriza" vůči cizincům, stejně tak jako svoji lásku vůči svým pánům a rodině, ke kterým ukazují příslovečnou věrnost a poslušnost".
 
"OJERIZA",    Ojeriza je brazilské slovo, které dle slovníku má následující významy:       
  • zlá vůle vůči někomu
  • nelibost, odpor, nechuť
  • averze
  • nenávist
Během cesty po Evropě paní Kruel navštívila v roce 1985 světovou výstavu v Amsterdamu a poté pro F.C.I. přeložila brazilský standard do angličtiny a španělštiny. když později zjistila, že z neznámých důvodů bylo slovo ojeriza nesprávně překládáno jako neúčast, lhostejnost, okamžitě protestovala a trvalo 2 roky, než byl překlad změněn na averze. Nicméně je toho názoru, že vyraz ojeriza by neměl být překládán vůbec, nýbrž by měl být vždy,uváděn k popisu opravdové povahy fily. Tím by jistě skončily nesmyslné úvahy o skutečné povaze fily. Oficiální   standard FCI/CBKC z 1.1.1984 u povahy a temperamentu výslovně uvádí: "Ve výstavním kruhu fila všeobecně nedovolí rozhodčímu, aby se jí dotkl. Pokud na rozhodčího zaútočí, tato její reakce nesmí být považována za chybu, ale za důkaz její povahy."
Je zajímavé pozorovat, jak mnoho lidí různých národností prosazuje svůj názor ohledně tohoto tématu. Vzbuzuje to pocit, že každý se může vyjadřovat k povaze fily vyjma samotné   země původu plemene. Pokud Brazilci mají právo říci něco o svém plemeni, Rusové se zřejmě také vyjádří ke standardu Kavkazského ovčáka, pokud by ho FCI chtěla měnit. Je to vyjma brazilské fily zřejmě jediné plemeno, kde se ve standardu vyjadřuje agresivita psa vůči cizím osobám. Pokud si FCI přeje vyjádřit mírnější povahu fily, a bude se trvat na tom, že se jich rozhořči mohou dotýkat, se vši touto kampani vůči agresivním psům budou chovatelé své psy více a více umírňovat, až plemeno ztratí svou povahu. Psi, kteří neuspějí ve zkoušce temperamentu, měkké nevýrazné povahy, vyhrávají výstavy, ostří psi jsou někde vykazováni z kruhu. Je to skutečně ostudné, co rozhodčí tomuto plemeni provádějí.
Jednou z možností,  jak tento problém řešit, je pořádáni speciálních výstav, kde by probíhaly testy povahy, které by byly součástí celkového ohodnocení fily, rozhodčí by se psů nedotýkali, atd. U všeobecných výstav je situace složitější, po dohodě s pořadateli by však mělo být možné dosáhnout toho, aby fily posuzovali rozhodčí se zkušenostmi ze speciálních výstav a respektováním unikátní povahy tohoto plemene, kteří by posuzovali nejen typ, strukturu a pohyb psa, nýbrž skutečný účel plemene - opravdový pracovní a hlídací pes. Pes musí ukázat, že je fyzicky a psychicky schopen vykonávat práci, pro kterou je určen.
 
TEST    TEMPERAMENTU (povahy)
Jeho cílem je ukázat reakci psa, který je klidný a přátelský pod vedením svého pána, a rovněž agresivní a velmi ochranářský pokud je vyprovokován útočníkem. Předpokládá se,    že pes ukáže svého obranného ducha a odvahu, když je napaden křičícím útočníkem s holí. Když fila skočí na nepřátelskou cizí osobu a zlomí hůl, obdrží známku výborný do svého průkazu. Sebedůvěra a nervová stabilita psa jsou rovněž testovány při střílení signální pistolí ze vzdálenosti 1 metru. Reakce na zvuk je jedním z prvních testů které používáme u mladých psů abychom zjistili, zda štěně ignoruje hluk, zpozorní s ušima nahoru nebo vyděšené uteče. Samozřejmě ne všechny fily se ukáží zcela statečné. Záleží rovněž na tom, jak byly vychovávány či trénovány. Psi mohou zažít strach, co se pokoušíme zjistit je to, jak s ním zacházejí. Dost lidí nezná tento rozdíl a může zničit dobrého obranářského mladého psa.. Kuráž, odhodlanost a vynikající srdnatost jsou části povahy opravdové fily stejně jako jeho "ojeriza" averze, nelibost - vůči cizím osobám. Přehnaná socializace fily s cílem mít ho pod kontrolou ve výstavním kruhu je chybou, neboť' fily jsou inteligentní, velmi cvičitelní psi, kteří chtějí udělat radost svému pánovi. Měla jsem, a trénovala tucty fil, které se stali šampióny, a u žádné nebyl zlomen její charakter proto, aby mohla být ukázána v kruhu.
 
Standard žádného jiného plemene neklade takovou důležitost na povahu plemena jako oficiální standard brazilské fily. Na seznamu diskvalifikací je na prvním místě uvedena agresivita vůči pánovi a na druhém zbabělost. Vážné vady zahrnují apatii, bázlivost, strach ze střelby. Aby mohl získat titul šampiona, musí každý pes starší 12 měsíců projít nejprve testem povahy podmínkou je věk 12 měsíců. Hlavním cílem je změřit schopnost psa poznat potenciálně hrozivou situaci a ukázat, jak pes brání sebe a svého pána tváří v tvář ohrožení. V Brazílii jsou 2 hole a střelba ze startovní pistole z 1 metru použity současně. Pouze psi, kteří zůstanou na svém místě a brání své pány útokem, jsou v testu schváleni. Nejlepší psi zpravidla útočí na klacky a zuřivě je zlomí, a pak jdou po pistoli. Avšak, díky přehnané socializaci, některé fily se stanou tak měkkými, že test nikdy neudělají.  Fily jsou chytří psi a přesně vědí, kdy je zde hrozba vůči jejich pánům či teritoriu. Všechny však nemají stejný stupeň agresivity. Zdá se mi, že nelibost fil vůči cizincům je kombinací několika faktorů jako kuráž, sebedůvěra, dominance, a nemusela by být vyjádřena nepřátelstvím vůči rozhodčím v kruhu, ani ve venkovním prostředí, pokud nebyli k tomu vyzváni. Všechna štěňata jsou velmi přátelská k cizincům do věku 7 měsíců, ta tvrdší z nich začínají ukazovat hlídací instinkt již ve 3 měsících, to je však výjimka.

Test povahy    
 a)  v Brazílii u CBKC, člen FCI, zahrnuje:
1. Útok s holí.
Pes je na šňůře. Útočník s křikem provede přepad, předpokládá se, že pes zaútočí před svým pánem, (který zůstane na místě), bez toho, aniž by od něj dostal jakýkoliv   pokyn. Je zakázáno psa bít nebo se ho dotýkat. (Stejné samostatně se fila chová při obraně svého teritoria).
  
2. Střelba.
Slepými náboji se střílí na vzdálenost 1 metru od psa. Pes by měl ukazovat pozornost, sebedůvěru a sebejistotu. Pes může být překvapen, ale nesmí utéct pryč. Během celého předvádění  v kruhu rozhodčí analyzuje chování a povahu psa, dávajíce pozornost na jeho výraz. Během testu povahy by měla být pozorována nelibost psa vůči cizincům a sebejistota, kuráž, rozhodnost a odvaha každého psa.
 
Na jaře v roce 1999 byl test povahy pro získání titulu šampiona v Brasilii u CBKC zrušen. Testy se provádějí, ale nejsou povinné.

b) u FBA (Fila Brasileiro Asociation) USA, člen FCI, zahrnuje:
1)    Procházíme se psem kolem jiných lidí, zastavíme před nimi a potřeseme si s nimi rukou. Pes musí zůstat klidný . Pokud pes před lidmi ustupuje, nemá dostatek temperamentu a odvahy. Agresivní reakce, pes bez důvodu zaútočí.
  
2) Dalším úkolem, který prověřuje psí sebedůvěru a pevné nervy je průchod kolem osoby chřestící
plechovkou naplněnou kaménky. Reakce mohou být následující:
- pes se zvědavě vydává prozkoumat zdroj zvuku
- pes neobvyklý zvuk ignoruje
- pes zvedne uši a zůstane stát, ale po krátké době klidně projde kolem
- pes vyděšeně uteče
  
3) Dále se zkoumá reakce na vizuální  podnět. Ve vzdálenosti asi 1.5 m je před psem náhle otevřen deštník.
Možné reakce:
- pes je překvapen, ale rychle se vzpamatuje a jde si deštník prohlédnout (ti troufalejší spíše zakousnout)
  
4) Dalším testem je chůze přes dva    plastové pytle naplněné z části novinami. Pes vedený na vodítku by měl přes ně klidně přejít
5) Napadení s holí - pes napadne útočníka zepředu
  
  
6) Klid při střelbě - pes prokázuje pozornost, sebevědomí a jistotu
Je důležité pozorovat, jak se pes chová po neobvyklé situaci. Reaguje-li silně a zaujatě, ale rychle se uklidní, jde o správnou reakci.

JAKÁKOLI HYSTERICKÁ A AGRESIVNÍ REAKCE JE NEŽÁDOUCÍ.

Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah