Seznam chovatelských stanic v Klubu

název CH.ST.
majitel
e-mail
webová stránka
Bílý kříž Jiří Vojtěch NagyovaLudmila@seznam.cz -
Fi-Box Dana Černá
Hvězda z Cenevils Renata Šinaglová Rsinaglova@seznam.cz -
Moničin ráj Mgr. Hana Varníčková monicin.raj@seznam.cz www.monicin-raj.cz
od Kralovického potoka Bohumil Petřík
od Křenovky Petra Hečlová odkrenovky@gmail.com www.krenovka.estranky.cz
Ranč u Soudného potoka Olga Beránková ranchusoudnehopotoka@seznam.cz -
z Boumovského údolí Yveta Němečková
-
ze Šakalího dvora Hana Vaněčková

Webové stránky chovných psů

jméno psa
majitel
e-mail
webová stránka
ALEJANDRO Guarda Costas Mgr. Hana Varníčková
BRENTANO from Drakula’s county Ing. Josef Mohelský mohelsky@rekuper.cz
www.mohelsky.cz
EL DIABLO EDUARDO ze Šakalího dvora (pouze mrazené sperma)
JAGUNCO ze Šakalího dvora
Hana Vaněčková
LEONARDO di Casa il Vulcano Petra Hečlová odkrenovky@gmail.com www.krenovka.estranky.cz
UBIRAJARA SERTAO BR do Toleto Dana Černá dana.fibox@seznam.cz www.filafibox.cz