Přejít na obsah
Federation Cynologique Internationale
 
Sécretariat Général: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belg.)
 
 
FCI - Standard  č. 225 / 04. 10. 2016
 
Překlad: Fila Brasileiro Club CZ
 

BRAZILSKÁ FILA
(FILA BRASILEIRO)
   
 
ZEMĚ PŮVODU: Brazílie
 
 
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 29.09.2016
 

 
POUŽITÍ: Strážní a honácký pes.
 

 
KLASIFIKACE FCI:              Skupina 2   Pinčové a knírači, molosové, švýcarští salašničtí psi.
 
                                                             Sekce 2.1        Molosové dogovitého typu.
 
                                                              Bez zkoušky z výkonu.
 
 
CELKOVÝ VZHLED: Typické molossoidní plemeno. Mohutná kostra, obdélníková a kompaktní stavba těla, harmonická s dobrými proporcemi. Vykazuje spolu s mohutným tělem velké množství koncentrované energie, která je jasně patrná. Pohlavní výraz musí být velmi dobře vyjádřený a správný (samičí fena, samčí pes).
 
 
DŮLEŽITÉ PROPORCE:
 
     
  • Tlama je mírně kratší než mozkovna.
  •  
  • Délka      trupu, měřená od výběžku hrudní kosti k sedacím hrbolům přesahuje      výšku v kohoutku o 15%.
 
 
 
POVAHA / TEMPERAMENT: Je obdařen odvahou, odhodláním a pozoruhodnou chrabrostí. Vůči svému majiteli a jeho rodině je poddajný, poslušný a extrémně tolerantní k dětem. Jeho věrnost je příslovečná, naléhavě vyhledává společnost svého pána. Jeho chování je klidné, výrazně sebejisté a sebevědomé, neotřesou jím neznámé zvuky či nové prostředí. Jako hlídač majetku je nepřekonatelný, má vrozený instinkt pro práci s dobytkem a lov velké zvěře. Je charakterický averzí k cizím lidem, musí být ovladatelný, zvláště ve výstavním kruhu.
 
 
VÝRAZ: V klidu rozvážný, ušlechtilý a sebejistý. Nikdy není znuděný nebo lhostejný. Reakci na podnět projevuje odhodláním pevným a pronikavým pohledem.
 
 
HLAVA: Hlava fily je velká, těžká, mohutná, přitom však vždy v dobrém poměru k celému tělu. Při pohledu shora se podobá lichoběžníku, v němž je hlava vepsána ve tvaru hrušky. V profilu je lebka a čenichová partie v poměru přibližně 1:1, přičemž je čenichová partie o něco kratší než mozkovna.
 
 
MOZKOVNA:
 
Lebka: Z profilu opisuje lebka plynulý oblouk od stopu až k týlnímu hrbolu, který je dobře vyjádřený a vystupuje obzvláště u štěňat. Při pohledu zepředu je lebka veliká, široká, horní linie lehce klenutá. Boční linie lebky probíhají téměř svisle v oblouku, který se k tlamě mírně zužuje.
 
Stop: Při pohledu zepředu prakticky neexistuje. Čelní rýha je malá a hladce stoupá vzad, zhruba doprostřed lebky. Při pohledu ze strany je stop jen mírně naznačený, ve skutečnosti je tvořený pouze dobře vyvinutými nadobočnicovými oblouky.
 

 
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
 
Nosní houba: Dobře vyvinutá; široké nozdry, které ovšem nedosahují celé šířky horní čelisti, černé barvy.
 
Tlama: Silná, široká a hluboká, a to vždy ve správném poměru s mozkovnou. Při pohledu shora je pod očima dobře vyplněná, až ke svému středu se zužuje a pak se ke konci opět mírně rozšiřuje. Při pohledu ze strany je horní linie tlamy rovná nebo lehce klenutá (římský nos), ale nikdy stoupající. Přední strana tlamy je k horní linii tlamy téměř kolmá, s malou prohlubní přímo pod nosní houbou.
 
Pysky: Horní pysky jsou silné, visící, překrývají dolní pysky a tvoří dokonalý oblouk dolní linie tlamy, která je s horní linií téměř rovnoběžná. Dolní pysky přiléhají k řezákům a špičákům dolní čelisti, odtud jsou volné se zvlněnými okraji až ke koutkům tlamy, které jsou vždy zřetelné. Tlama je u lebky s dobrou hloubkou, která ale není větší než délka tlamy. Okraje pysků tvoří hluboké obrácené "U".
 
Zuby/Čelisti: Zuby jsou zřetelně širší než delší, silné a bílé. Horní řezáky jsou u kořene široké a zužují se ke špičce. Špičáky jsou silné, pevně a daleko od sebe posazené. Ideální skus je nůžkový.
 
Oči: Střední až velké, mandlového tvaru, posazené daleko od sebe a středně až hluboko uložené. Povolené barvy očí: od tmavě hnědé po žlutou - vždy v souladu s barvou srsti, tmavší zbarvení je preferováno. Následkem množství volné kůže mají mnozí jedinci pokleslá spodní víčka, což  by nemělo být považováno za vadu, protože podtrhují melancholický výraz typický pro toto plemeno.
 
Uši: Velké, silné, ve tvaru "V". Široké v nasazení, zužující se k zaoblené špičce. Nasazení ucha je šikmé, na předním okraji výš než na zadním, na zadní části lebky v klidu v úrovni očí. V afektu se uši zvednou, posunou se šikmo nebo se přehnou, takže je vidět vnitřek ucha.
 
 
KRK: Mimořádně silný a svalnatý, působí krátkým dojmem. Šíje mírně klenutá, dobře odstupující od hlavy. Lalok na hrdle.
 
 
TRUP: Silný, široký a hluboký, pokrytý silnou a volnou kůží. Hrudní část je delší než břišní.
 
Horní linie: Kohoutek otevřený na lehce klesající linii, vzhledem k postavení lopatek daleko od sebe, je o něco níže než záď. Za kohoutkem horní linie mění směr a plynule stoupá k zádi bez tendence sedlovitého pronesení nebo klenutí (kapří hřbet).
 
Bedra/Slabiny: Kratší a ne tak hluboké jako hrudník, bedra a hrudník jsou od sebe výrazně odsazeny. U fen je slabina v dolní části lépe vyvinutá. Při pohledu shora jsou bedra užší než hrudník a záď, nemají ale být příliš zúžená a tvořit pas.
 
Záď: Skloněná k horizontále přibližně v úhlu 30o, široká, dlouhá,  lehce zaoblená. Mírně vyšší než kohoutek. Při pohledu zezadu je záď zhruba stejně široká jako hrudník, u fen může být dokonce i širší.
 
Hrudník: Dobře klenutá žebra; jejich oblouk ale nesmí ovlivnit polohu lopatek. Hrudník hluboký a široký, dosahující až k lokti. Vystouplé předhrudí (hrudní kost).
 
Spodní linie a břicho: Dlouhý hrudník, jeho spodní linie probíhá rovnoběžně s podložkou po celé jeho délce. Břicho mírně stoupající, nikdy vtažené.
 
 
OCAS: Velmi široký u kořene, středně vysoko nasazený, rychle se zužuje, dosahuje ke hleznům. Pokud je pes vzrušen, nese ocas nahoru a oblouk u konce ocasu je výraznější. Neměl by být nesen zatočený nad hřbetem
 
KONČETINY:
 
 
HRUDNÍ KONČETINY:
 
Celkový vzhled: Délka končetiny, od podložky k loktům, by měla být polovinou kohoutkové výšky (od podložky ke kohoutku).
 
Plece: Plece jsou tvořeny v ideálním případě dvěma kostmi stejné délky (lopatkou a nadloktím /humeru). Lopatka svírá s horizontálou úhel 45°, s nadloktím přibližně úhel 90°. Spojení lopatky s nadloktím tvoří ramenní kloub, který leží na stejné úrovni jako výběžek předhrudí, ale mírně vzadu. V ideálním případě se ramenní kloub nachází v polovině vzdálenosti mezi loktem a kohoutkem. Myšlená svislice spuštěná z kohoutku by se měla dotýkat lokte a procházet tlapou.
 
Předloktí: Končetiny musí být rovnoběžné. Silné a rovné kosti.
 
Zápěstí: Silná a výrazná.
 
Nadprstí: Krátká, lehce skloněné, rovné.
 
Přední tlapky: Tvořené silnnými  a dobře klenutými prsty, které nejsou příliš sevřené. Pes stojí na masivních prstech a polštářcích, které jsou široké a objemné. V korektním postoji směřují tlapy přímo kupředu, silné tmavé drápy; bílé drápy jsou přípustné, pokud je srst na odpovídajících prstech bílá.
 

 
PÁNEVNÍ KONČETINY:
 
Celkový vzhled: Silné kosti, poněkud lehčí kosti než u hrudní končetiny, ale přesto nikdy nejsou slabé v poměru k celému tělu. Pánevní končetiny rovnoběžné.
 
Stehna: Široká, oblý obrys je tvořen silnými svaly sestupujících od pánevních kostí a vytvářejícími křivku hýždí, proto musí být sedací kosti správné délky.
 
Hlezna: Silná.
 
Nárty: Mírně šikmé, delší než nadprstí hrudní končetiny. Mírné úhlení kolene a hlezna.
 
Zadní tlapky: Více oválné než tlapky hrudních končetin, ale jinak stejné. Bez paspárků.
 
 
POHYB: Prostorné, pružné kroky, připomínající kočku. Charakteristický je krok při němž se obě končetiny na jedné straně těla pohybují současně vpřed a vzad  (mimochod); kterým vzniká houpavý pohyb hrudníku a kyčlí (tzv. velbloudí mimochod), zdůrazněný pohybem ocasu, zvláštně pokud je nesen zvednutý. Hlava je nesena pod hřbetní linií.
Klus je volný, lehký s dlouhým a vydatným krokem. Cval je plný síly a u tak velkého a těžkého psa nečekaně rychlý. Díky typicky volné molossoidní stavbě těla pohyby fily nejen budí dojem, že by mohla kdykoliv naprosto neočekávaně změnit směr, ale skutečně jí umožňují dělat náhlé a rychlé změny směru.
 
 
KŮŽE: Jeden z nejdůležitějších znaků plemene je silná, volná kůže na celém těle, především na krku, kde tvoří na hrdle výrazný lalok, často přecházející na hrudník a břicho. Někteří jedinci mají záhyb kůže po stranách hlavy, také na kohoutku až na plecích. Pokud je pes v klidu, je hlava bez vrásek. V afektu pes zvedá uši a stažením kůže vznikají na lebce drobné podélné vrásky mezi ušima.
 

 
OSRSTĚNÍ:
 
Srst: Krátká, měkká, hustá a přiléhající těsně k tělu.
 
Barva: Žíhaná, zlatá, plavá a černá. S černou maskou nebo bez masky. U všech povolených barev jsou přípustné bílé znaky na tlapkách, hrudi a špičce ocasu.  Na zbývajících částech těla jsou bílé znaky nežádoucí.
 

 
VÝŠKA A HMOTNOST:  
 
Kohoutková výška:     Psi:     65 až 75 cm.
Feny:  60 až 70 cm.
 
Hmotnost:                 Psi:      minimálně 50 kg.
 
Feny: minimálně 40 kg.
 

 
VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedeného by měla být považováno za vadu a posuzováno v přesném poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.
 
 
VÁŽNÉ VADY  
 
·         Klešťový skus.
·         Krátká tlama.
·         Malé uši.
·         Vysoko nasazené uši.
·         Příliš světlé zbarvení očí.
·         Vrásky na lebce v případě, že je pes v klidu.
·         Předkus.
·         Podbradek (vráska pod bradou před lalokem).
·         Sedlovitě pronesený hřbet.
·         Velmi úzká záď.
·         Stočený ocas nesený nad hřbetem.
·         Mělký hrudník.
·         Výrazné vybočení nadprstí a nártů končetin.
·         Přeúhlené pánevní končetiny.
·         krátký krok.
                             
 
VELMI VÁŽNÉ VADY:  
 
·         Apatie nebo bojácnost.
·         Kvadratická stavba těla.
·         Malá hlava.
·         Výrazný stop při pohledu zepředu.
·         Krátký horní pysk.
·         Kulaté oči.
·         Chybění dvou zubů s výjimkou P1 (první třeňové zuby).
·         Chybějící lalok.
·         Negativní reakce na střelbu    (tato velmi vážná vada chybí v překladu do AJ)
·         Kapří hřbet.
·         Nestoupající horní linie
·         Nadměrně vykasaná spodní linie.
·         Lehká kostra. Nedostatek substance.
·         Kravský postoj.
·         Nedostatečné, úhlední pánevních končetin.
·         Bílé znaky pokrývající více než čtvrtinu těla.
·         Výška přesahující maximum uvedené ve standardu.
                                 
 
VYLUČUJÍCÍ VADY:
 
·         Agresivita. vůči majiteli
·         Psi, kteří zjevně vykazují fyzické abnormality nebo chování, by měli být diskvalifikováni.
·         Zbabělost
·         Masová nosní houba.
·         Podkus.
·         Předkus, pokud jsou při zavřené tlamě vidět zuby.
·         Chybění jednoho špičáku nebo jedné stoličky s výjimkou M3.
·         Modré oči.
·         Kupírované uši nebo ocas.
·         Záď níže než kohoutek.
·         Jiný krok než mimochod.
·         Nedostatek volné kůže.
·         Jedinci bílí, myší šedi, skvrnití, (merle faktor), strakatí, černí s pálením (black and tan), modří.
·         Pod minimální výškou.
·         Umělé změny exteriéru, albinismus, nedostatek typu.
                     
   
   

 
Pozn.:
 
* Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
 
* Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.
 Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah