Úhlení předních a zadních končetin

Na následujícím obrázku je zobrazen hrudní koš, uložení lopatky a zaúhlení ramenního kloubu.

Přední končetiny
Důležité je správné zaúhlení nejen zadních, ale i předních končetin psa.
1.
2.
3.

 

1. správné zaúhlení (úhel je 105°)

 

2. přeúhlení (úhel se pohybuje těsně kolem 90°)

 

3. velmi strmé zaúhlení (úhel bývá mezi 120° - 130°)

 

Zadní končetiny

Právě u zadních končetin je nejčastěji vidět chybné zaúhlení.

 

Správné zaúhlení zadních končetin je zobrazeno na obr. vlevo. Úhel koleního kloubu se pohybuje mezi 115° - 120°.

 

Obr. vpravo nahoře znázorňuje přeúhlení. Zaúhlení je mezi 90° - 95°.

 

Srmé postavení zadních končetin je na obr. vpravo dole. Kolenní kloub má úhel od 130° - 140°.

 


Teorie o úhlení
Na následujících obrázcích můžete vidět
postavení a úhlení zadních končetin, jak doporučoval Santos Cruz v roce 1979.

CAFIB-fila měla mít zaúhlení 90°!!!

Na další sérii obrázků je porovnání úhlení předních a také zadních končetin CAFIBové nízké fily a fily z linie Linda II da Jaguara
se standardním zaúhlením, které vyvrací teorii o úhlení CAFIBových psů.

vlevo standardní úhlení v pravo preferované úhlení CAFI
Bem

 

Správný postoj, formát a úhel zádi
Jedna přímka je vedena od bodu na konci krční páteře na vrchol pánve (trnové kosti) a druhá podél zadní hrany pánve (trnové kosti) směrem dolu.

 

6.1. - Správný postoj, úhel přibližně 95° (desejável = žádoucí)

 

6.2. - Mírně pokleslá, pronešená záda. S otevřeným úhlem 103°
(selado = pronešený /hřbet/)

 

6.3. - Velmi klesající záda, chybí přestavěnost. Příliš uzavřený úhel, jen 80°
(baixa = nízká /záď/)

 

6.4. - Velký trup mastifovitých psů s krátkými končetinami, které jsou výrazně přehúhleny. Úhel je cca 90°
(membros curtos = ktátké končetiny)

 

6.5. - Pes s dlouhými nohami a kvadratického formátu. Velmi otevřený úhel 104°
(membros altos = vysoké končetiny)

obrázky:
O GRANDE LIVRO DO FILA BRASILEIRO
prof. Dr. Procopio do Valle, Enio Monte

text:
volný překlad "O GRANDE LIVRO DO FILA BRASILEIRO"
a komentář: Hana Vaněčková, ch.st." ze Šakalího dvora"