Přejít na obsah
                                      
Než se rozhodnete vstoupit do  Fila Brasileiro Clubu CZ, podrobně si přečtěte veškeré řády, kterými se  Klub řídí.
Pokud se po té rozhodnete pro členství, stáhněte si prosím následující PŘIHLÁŠKU, kterou vytisknete jako oboustranný dokument. Přihlášku vyplňte a zašlete spolu s kopií PP na adresu poradce chovu:
Hana Vaněčková
Kroučová 38
270 54 Řevničov
Zároveň uhraďte členský příspěvek 600,- Kč na účet Klubu číslo: 213004048/0300 s variabilním symbolem 001
Pokud máte zájem i o členství pro jednoho rodinného člena, vytiskněte ještě tuto přihlášku, vyplňte ji a odešlete obě společně. V tomto případě uhraďte ještě 400,- Kč za členství pro rodinného člena.Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah