Přejít na obsah


Zde naleznete zápisy z Členských schůzí.

Nahoře si vyberte záložku příslušného roku, kdy se schůze konala.
Členská schůze Fila Brasileiro Clubu 1. 10. 2022

Letošní  schůze se konala již podruhé dne 1.10.2022 v restauraci Větrník v Praze 6. Z 20 členů dorazilo 9, omluvili se 2. Stále se nám nedaří přemluvit členskou základnu, aby účast předem potvrzovala emailem. Nakonec nás letos bylo více než jsme rezervovali míst, museli jsme k venkovnímu stolu.
 
Setkání začalo zhodnocením uplynulé sezony. Bohužel nás na výstavy chodí stále málo, již několik let. Ani v počtu odchovů stále nedošlo k pozitivní změně.
 
Výstavy na přští rok jsme navrhli na následující termíny:
KVP bez KV - 21.05.2023 - ZKO Horní Počernice
KVP s KV - 22.07.2023 - Martiněves
KVP bez KV - 14.10.2023 - Praha 6 - Džbán
 
Letos jsme konečně mohli splnit přání naší dlouholeté paní pokladní Pavly Trskové. Kvůli pracovnímu vytížení nás již před několika lety požádala, abychom za ni našli náhradu. To se nám konečně podařilo a navrhli jsme schůzi ke zvolení za pokladníka pana Petráše. Byl zvolen všemi hlasy pro. Za dlouholetou práci pro klub jsme Pavle Trskové upřímně poděkovali. Během schůze paní Trsková předala dokumentaci, finance a materiál panu Petrášovi. Nyní zbývá zanést změnu do spolkového registru a pzařídit novému pokladníkovi přístup k bankovnímu účtu.
 
Nové obsazení klubového výboru (Ing.Martin Vaněček - předseda, Hana Vaněčková - poradkyně chovu, Ondřej Petráš - pokladník) bylo potvrzeno všemi hlasy přítomných (nominovaní se zdrželi).
 
Ocenili jsme Portrét plemene, obsáhlý článek paní poradkyně chovu v dubnovém čísle  časopisu Pes přítel člověka.
Než jsme se rozjeli domů, strávili jsme příjemné odpoledne volnou debatou, převážně o našich čtyřnohých přátelích.
 
Děkujeme všem zúčastněným.

Za výbor klubu
předseda, Ing. Martin Vaněček
Členská schůze Fila Brasileiro Clubu 10. 10. 2021

Letošní schůze se konala dne 9.10.2021 v zahradní restauraci pensionu Větrník (Praha 6). Ze dvaceti členů dorazilo osm, sedm se omluvilo.
Obsazení klubového výboru (Ing.Martin Vaněček - předseda, Hana Vaněčková - poradkyně chovu, Pavla Trsková - pokladní) bylo potvrzeno většinou hlasů přítomných.
Abychom se odměnili za obětavou docházku na členské schůze, odhlasovali jsme si, že si z klubového rozpočtu proplatíme občerstvení (mimo nápojů). Stav klubového účtu je dobrý a vzhledem k tomu, že výdaje klubu jsou minimální, útratu unese.
Ohledně členských příspěvků: Prosíme všechny členy, aby u plateb uváděli svá jména - jinak paní pokladní nemůže dohledat od koho platba je.
V souvislosti malým počtem členů, malou účastí na výstavach (a to i našich klubovkách!) jsme se rozhodli ustoupit od pořádání samostatných klubových a speciálních výstav. Uspořádání samostatné výstavy je administrativně a finančně náročné a pro několik vystavovatelů nedává velký smysl. Kdybychom pozvali zahraničního  rozhodčího, jak jsme to dělávali, skončíme s ostudou a ve finanční ztrátě. Výstavy budeme nadále pořádat při větších výstavách, což se nám v poslední době osvědčilo.

Tremíny výstav pro rok 2022 jsme nahlásili ČMKU takto:
23.7.2022 KVP s KV - Martiněves
27.8.2022 KVP bez KV - Praha 10 - Horní Počernice
25.9.2022 SV - Louny
 
Chtěli bychom se vrátit ke klubovým setkáním, jakmile pomine pandemie COVID-19. Zatím je v tomto směru těžko cokoli předpovídat.
Děkujeme všem zúčastněným.

Za výbor klubu
Ing.Martin Vaněček, předseda
V těchto letech se díky zákazům tehdejší vlády schůze nekonaly pro COVID 19
1.12.2018 Členská schůze

Letošní  schůze se konala dne 1.12.2018 v salonku restaurace Slovanka ve  Stochově u Kladna. Dorazilo osm členů, čtyři se omluvili. Počasí nám  nepřálo a za mnohé absence mohly obavy ze zledovatělých silnic. Přesto  bychom byli rádi, kdybyste svoji účast nebo neúčast avizovali předem,  odpovědí na e-mail o konání schůze.
Po krátkém uvítání jsme zhodnotili činnost klubu za uplynulý rok.  Výstavy, které jsme plánovali, v pořádku proběhly. Na speciální výstavě  jsme se dohodli s rozhodčím, panem A. Baccim, že brazilskému kennel  klubu CBKC pošleme své připomínky k anglickému překladu standardu FIB.  To jsme udělali a nyní čekáme na odpověď z CBKC.
Příští rok nás čekají opět tři výstavy. Budeme pořádat klubovou výstavu s  udělováním titulu Klubový Vítez v Sendražicích, v termínu 6.4.2019 a  posuzovat bude paní Jana Gavrilova (RUS). Pro klubové výstavy bez KV  využijeme pohostinství na výstavě Kačině u Kutné Hory (25.5.2019) a v  Praze  na Džbánu (28.9.2019). Sponzoringem KV vypomůže jako obvykle  firma Rekuper pana ing. Mohelského.
Na základě sdělění pokladní je stav klubových financí uspokojivý a ustálený.
V nepřítomnosti bylo uděleno napomenutí paní Daně Kalové za nezaplacení  servisních poplatků. V návaznosti se členská schůze jednomyslně usnesla,  že členům s nevyrovnanými závazky nebude provedena kontrola vrhu.
V diskuzi jsme probrali následující:
Nepříliš početná a ubývající členská základna. Popularita velkých plemen  zjevně klesá a abychom úbytek členů aspoň zastavili, mohli bychom  obnovit klubová setkání, jaká bývala v Kalné. Pokud máte v tomto směru  nějaké návrhy, prosím zašlete je.
Dále jsme se rozhodli pro změnu prezentace klubu na internetu. Současné  klubové stránky mají již dlouhou historii a z toho plynou některé  problémy. Postupným nabalováním se staly technicky složité a náročné na  údržbu. Obsahují také témata, která již nejsou příliš aktuální (CAFIB,  Onceiro – pamatujete ještě?) a prvoplánová prezentace starých sporů  plemeni neprospívá. Na druhou stranu by tyto informace měly zůstat  dostupné. Řešením je převod webu ve zjednodušené podobě do redakčního  systému. Redakční systém je možné udžovat i bez znalosti webového  programování. Méně aktuální články a dokumenty se přestěhují do archivu,  na který bude nový web odkazovat.
Posledním tématem bylo nalezení způsobu, jak donutit ČMKU k tomu, aby se  zabývala záležitostmi, na které síla jednotlivých klubů nestačí. Jde  například o chystanou povinnost EET při prodeji štěňat nebo hlášení o  držení pěti a více fen Státní Veterinární Správě. V těchto případech nás  ČMKU odkazuje na ministerstvo financí respektive SVS, místo aby se  chovatelů proti těmto organizacím se svojí autoritou zastala. Chtěli  jsme, aby nám ČMKU aspoň poskytla na svém webu místo, kde by se  chovatelské kluby mohly dohodnout na společném postupu. Byli jsme ale  odmítnuti s doporučením, abychom si takový portál založili sami. Nakonec  to není špatný nápad, technicky to není složité a aspoň bude portál  pouze pod naší kontrolou.
Děkujeme všem zúčastněným.
Za výbor klubu
předseda, Ing. Martin Vaněček
                                                                                                                                                                                                                        
                    
02.12.2017 Členská schůze
   
Dne  2.12.2017 odpoledne jsme uskutečnili klubovou schůzi, tentokrát v  hotelu Slovanka v Kladně-Stochově. V salonku sice nebylo nejtepleji,  alespoň podle zimomřivějších členů, ale profesionální pohostinství  přišlo vhod.
Následují podstatné body, které jsme probrali.
Stav klubových financí je dobrý, podrobná bilance je ve Zpravodaji.
Naše pokladní Pavla Trsková by s ohledem na pracovní vytížení ráda  předala svoji funkci někomu jinému. Nenašli jsme však nikoho, kdo by ji  byl schopen a ochoten nahradit. Poprosili jsme ji proto, aby ve své  práci pro klub pokračovala.
Seznámili jsme se s delegací rozhodčích na naše výstavy. Na klubovou  (KV) jsme na pozvali p. Anatoli Žuka z Běloruska a na speciálku p.  Alexandra Bacci z Brazílie. Pana Žuka jsme u nás ještě neměli, ale jde o  erudovaného posuzovatele a doufám že nás nezklame. Pan Bacci u nás už  před lety posuzoval a lepšího rozhodčího pro Filu jde myslím těžko  najít. Chod výstav si tentokrát budeme muset zajistit vlastními silami.  Vedení kruhu přislíbila paní Petříková, o zapisování požádme pana Hrkala  a u vstupu pomůže paní Šestáková. Sponzoring nám opět přislíbil pan  Mohelský a manželé Šestákovi.
Situace ohledně zmatečného překladu standardu se prozatím nikam neposunula a budeme v tomoto smyslu urgovat ČMKU.
Dalším důležitým tématem byla hrozba, že hotovostní platby za štěňata  budou podléhat EET. Z pohledu úředníků je odchov štěňat soustavnou  činností, i když se uskuteční jednou za několik let (prověří Ing.  Strejčková). Je možné se sice dotázat Finančního úřadu, zda se na vás  EET vztahuje, ale stanovisko je nezávazné a může se kdykoli změnit. Tím,  že Ústavní soud prozatím zrušil zavedení třetí a čtvrté fáze EET, se  vše jen odkládá. Díky tomu však máme o trochu víc času na to, abychom se  proti tomu prostřednictvím ČMKU protestovali. Důležité je, abychom z  EET vypadli ze zákonných důvodů a nezáviseli na vůli FÚ.
Účast na schůzi byla ještě slabší než v minulých letech. Klubové schůze  jsou tu proto, abychom se pokud možno všichni sešli a probrali věci  důležité i méně důležité, vážně i s humorem. To je možné jen v osobním  kontaktu a žádné sociální sítě to nikdy nenahradí. Tím víc jsem vděčný  těm, kdo přijeli, nehledě na „objektivní potíže“, jak se kdysi říkalo. A  Vy, kteří jste nepřijeli, zkuste si prosím udělat čas aspoň příště,  budeme se všichni těšit.
Ing. Martin Vaněček, předseda Klubu
                                                                                                                                                                                                                        
                    
Klubová schůze 19.11.2016 v Kladně

Letošní klubová schůze se konala v  obvyklém, téměř předvánočním čase v Kladně. Díky paní Kateřině  Fröhlichové nás opět hostily prostory autoškoly. Účast byla mírně  nadprůměrná, a to díky tomu, že si členové mohli vybrat  z rozeslaných několika možných termínů. Přítomno bylo celkem 13 členů.
Nejdříve jsme zhodnotili akce klubu za  uplynulý rok. Výstavy proběhly v pořádku. Sraz v Kalné se bohužel letos  nemohl konat. Náš oblíbený figurant na poslední chvíli odřekl účast a  služby náhradního figuranta, placené fixně za celý den, by se bývaly  nepokryly z vybraných přihlašovacích poplatků. Máte-li zájem, aby se  setkání v Kalné pořádala i nadále, prosím hlaste se na ně. Bez  dostatečné účasti to nejde, přístup ve stylu „když pojede dost lidí, přijedu taky“ prostě  nefunguje! Navíc budeme muset pro naše akce najít nového partnera místo  KCHAM. Díky paní Černé se objevila možnost spolupráce s Boerboel  Clubem, vše je zatím v jednání. Pokud víte o jiném klubu, ve kterém  chovají miláčky podobné velikosti a temperamentu a který by s námi rád  spolupracoval, dejte prosím vědět vedení FBC.
Letos v září došlo k úpravě standardu:
Nový standard ještě není přeložen  do češtiny, ale naše poradkyně chovu, paní Hana Vaněčková, rozebrala  změny podle anglického překladu. Došlo k upřesnění povahy: novým  požadavkem je ovladatelnost zvířete při předvedení na výstavě. Důležitá je změna požadovaného formátu. Prodloužení bylo z původních 10% zvýšeno na 15%.  Kvadratické psy opravdu nepotřebujeme. Nejde jen o estetiku, bez  správného formátu nemůže mít pes správný pohyb. Nově se vyžaduje výrazný dimorfismus, t.j. rozdílnost psa a feny. Není již povolena barva Cinza.  To nás mrzet nemusí, protože se v našich chovech nevyskytuje a někteří  chovatelé ji zaměňují s „modrou“ – těžko posoudit jestli z neznalosti  nebo záměrně. Klešťový skus je klasifikován jako vážná vada.  Z anglického i španělského překladu pak vypadla plavá barva  a oproti originálu přibylo explicitní stanovení minimální výšky ve  vylučujících vadách.
Změnám ve standardu se jistě budeme věnovat samostatným článkem, už jen  kvůli podivnostem v překladu. Z jednoho jazyka FCI se totiž bude  standard překládat do češtiny.
Příprava nového poradce chovu:
Schůze odsouhlasila návrh paní  Vaněčkové, že postupně zacvičí paní Hečlovou na funkci poradkyně chovu.  Paní Hečlová je zkušená chovatelka (ch.s. „od Křenovky“ ) a aktivní  vystavovatelka, která má dobrou šanci pro úspěšné poradcovství.
Psi a feny některých našich chovatelů se objevují mezi chovnými jedinci na stránkách Moloss Clubu CZ:
To by jistě bylo pěkné, kdyby MC u  těchto zvířat uváděl také kde byli uchovněni a ve kterém klubu je jejich  vlastník. Takto se MC chlubí cizím peřím ! Některá ze zvířat ale už  nejsou naživu a nesouhlasí ani kontakt na majitele. Schůze doporučuje  těm, koho by se to týkalo, aby se na MC důrazně dožadovali buď doplnění,  opravy nebo zrušení záznamu. MC nejspíš nemá Váš písemný souhlas s  použitím Vašich osobních údajů.
Dokončení statutární změny klubu:
Schůze odsouhlasila formální přesídlení  klubu na adresu ČMKJ. Tím se do budoucna vyhneme změně adresy sídla  Klubu při změně osob ve Výboru klubu.
Sponzoring akcí v roce 2017:
O sponzoring požádáme  opět firmu Velkoobchod Salač a pomůže také pan Ing. Mohelský (fa  Rekuper) a paní Petříková, která přislíbila drobné věcné ceny.
Organizace výstav 2017:
Obrátili se na nás dva kynologičtí  nadšenci, kteří nabídli zdarma pomoc na výstavě jako vedoucí kruhu a  zapisovatel/ka. Jsme za to rádi a jim to může pomoci jako praxe adeptů  na rozhodčí. Jejich služby vyzkoušíme na jarní klubové výstavě 8.4.2017 v  Sendražicích. Druhá Klubová výstava se bude konat 27.5.2017 při  Oblastní výstavě na zámku Kačina, Kunratická výstava letos nebude.  Podzimní Klubová výstava se bude konat 30.9.2017 v Praze na Džbánu.  Propagaci výstav si vezme na starost paní Hečlová.
Termín srazu v Kalné ještě není jasný, pravděpodobně na konci září nebo později. Bude upřesněno na začátku r 2017.
Všem, kdo dorazili, nebo se omluvili, děkujeme…
28.11.2015 Členská schůze
                                   
Letošní podzimní schůzi jsme  opět uskutečnili v Kladně, kdy jsme díky paní Fröhlichové mohli opět  využít příjemně vytopené prostory autoškoly. Bylo přítomno devět členů  klubu.
Před začákem schůze bonitovala paní rozhodčí Božena Ovesná fenku  Babetku od Křenovky majitelky paní Petry Hečlové. Bonitace proběhla s  kladným výsledkem.
Schůzi jsme zahájili shrnutím letošní činnosti klubu. Jak bylo plánováno, uspořádali jsme tři výstavy a setkání v Kalné.
Ohledně změny stanov, zákon požaduje abychom změnili název klubu na  „zapsaný spolek“. Změnu můžeme provést do 30.6.2016 bezplatně. V rámci  úprav přesuneme sídlo klubu z Rakovníka do Prahy, na adresu ČMKJ.
Dále jsem museli přistoupit k volbě předsedy klubu. Dosavadní předseda,  pan Břetislav Holohlavský, bohužel nemohl pro zaneprázdnění plnit své  povinnosti. Po dlouhé diskusi byl novým předsedou zvolen Martin Vaněček
(7 hlasů pro, 2 proti).
Sponzoring na příští rok přislíbil ing.Mohelský (KV Kladno) a dále máme přislíben sponzoring výstavních cen firmou Salač.
Děkujeme všem za účast na schůzi.
zápis vyhotovil Ing. Martin Vaněček
                                                                                                                                                                                                                        
                    
21.11.2014 Členská schůze
                                   
Letošní  podzimní schůzi jsme uskutečnili v Kladně. Díky paní Kateřině  Fröhlichové jsme mohli použít prostory místní autoškoly a proti letité  tradici jsme tentokrát nemrzli.
Na začátku schůze byly předány ceny a diplomy Klubovým šampiónům.
Poté jsme zhodnotili práci klubu v  uplynulém období. Všechny akce proběhly úspěšně podle plánu a s  finančním přínosem do klubové pokladny.
Méně příjemnou povinností bylo  projednání kárného opatření pro paní Danu Černou. Přestupek paní Černé  spočíval v nežádoucího krytí feny, která nebyla klubem uchovněna z  důvodů oboustranné operace patologického stavu volného processus  anconeus (UAP), což by bylo později diagnostikováno jako DLK 3/3. Jinak  řečeno, chovatelka neuhlídala fenu v říji a její pes fenku nakryl. S  ohledem na úhyn feny po nepovedém císařském řezu byl paní Černé uložena  mírná pokuta (500,- Kč). V souvislosti s tím se členská schůze  jednomyslně usnesla, že v podobných případech bude štěňatům zapsána do  PP poznámka „nevhodný do chovu“.
Dalším bodem byla úprava stanov, která  nás do budoucna čeká. Jde o to, že již nebudeme občanské sdružení, ale  spolek, jak požaduje zákon. Na úpravu máme ještě čas, a proto můžeme  během příštího roku sledovat, jak si s úpravou poradí agilnější kluby. S  úpravou nám pak pomůže právní zástupce ČMKJ.
Velkým tématem bylo projednání  připomínek k EV 2014 v Brně, které budou předloženy Valné hromadě ČMKU  jako stížnost. Letošní EV měla, zdvořile řečeno, „jisté nedostatky“.  Týkaly se jak organizace, tak posuzování. Uzavírky na D1 pochopitelně  pořadatelé ovlivnit nemohli, ale mnoho vystavovatelů proto přijelo pozdě  a nebyli posouzeni. Musela být EV opravdu v Brně? Brněnské výstaviště  nabízí mnoho místa, ale pořadatelé ho zjevně nevyužili a vystavovatelé  se tísnili kolem kruhů. Průchod mezi pavilony byl komplikovaný a na  výstavu se dostávali psi bez veterinární kontroly. To, že vystavovatelé  neobdrželi posudky sice není na výstavě této třídy neobvyklé, ale proto  to ještě není příklad k následování. Totéž platí o hodnocení psů pouze  pořadím, bez dalšího komentáře. Tím se dostáváme ke kvalitě rozhodčího.  Klub navrhoval jako rozhodčího MVDr. Raedera z Brazílie, který je mimo  jiné allrounder a pořadatelé by jej využili pro posuzování po všechny  dny výstavy. Organizátoři smetli náš návrh ze stolu, aniž by obsazení  jiného rozhodčího konzultovali. Na přímý dotaz jsme se dozvěděli, že by  to prý bylo příliš drahé… Fily tedy posuzoval MVDr. Matakovič (HR),  matador, který nejspíš díky diplomacii posuzuje skoro všude. Lze se  divit, že se přihlásilo 37 fil? Je to ostuda, na takovéto výstavě jich  běžně bývá přes padesát a na špičkového rozhodčího by jistě přijelo  vystavovatelů podstatně více. Posuzování p. Matakoviče se ale s kladnými  ohlasy nesetkalo, ohodnocení ani nevyjadřovalo nějaký jednotný pohled  na plemeno. Také se chceme ČMKU zeptat, jak výstava dopadla po  ekonomické stránce a kam půjde zisk z výstavy (když tedy původně nebylo  dostatek peněz na pozvání kvalitního rozhodčího).
Další připomínkou na VH bude rostoucí počet zcela zjevných posouzení psa podle známosti vystavovatele s rozhodčími („na ksicht“. I když je to jen stěží prokazatelné, rozhodčí by si měli uvědomit že nejsme slepí a že nám to velmi vadí.
Sponzoring na příští rok přislíbil Ing.  Mohelský, který uhradí poháry na obě kl.výstavy a p. Hrkal, který klubu  věnuje úpravu na laserovou míru. Míru jsme si na schůzi, ke všeobecné  spokojenosti, také vyzkoušeli. Starou míru se pokusíme prodat za cenu  cca 2.500 Kč. Dále máme přislíben sponzoring výstavních cen firmou  Salač. Termíny akcí na příští rok vychází na tato data:
18.04.2015 – KV Kolín-Sendražice
06.06.2015 – KV Praha-Kunratice
12.09.2015 – Speciální výstava
25.-27.9.2015 – Sraz v Kalné
Posledním bodem byla úprava bodování  výstavního poháru. Dosud nebyl bodově ohodnocen titul BOS. Hodnotou je  menší než BOB, ale vyšší než CACIB. Počínaje r. 2015 za něj ocenění psi  získají odpovídající počet bodů.
Děkujeme všem za účast na schůzi.
zápis vyhotovil Ing. Martin Vaněček
                                                                                                                                                                                                                        
                    
Volební členská schůze Klubu dne 16.11.2013 v Tuchlovicích

Dne 16.11.2013 se konala klubová schůze  na kynologickém cvičišti v Tuchlovicích. Bylo přítomno 12 členů klubu a 7  členů bylo omluveno.
Schůze byla volební; do odvolací komise  bylo třeba dovolit dalšího člena na místo  pana ing.Filipa, který již  není členem klubu a hlavně jsme museli nalézt nového předsedu, protože  paní MVDr. Prokešová byla zvolena na jeden rok a z rodinných důvodů  nemůže v předsednictví pokračovat.
Do odvolací komise byl zvolen pan  Bohumil Petřík a do funkce předsedy pan Břetislav Holohlavský. Oba byli  zvoleni hlasy všech přítomných.
Paní Petře Hečlové a paní Ireně Šestákové bylo změněno podmíněné členství na trvalé.
Probrali jsme spolupráci s Klubem  Chovatelů Anglického Mastifa na pořádání jarní klubové výstavy. Společná  organizace výstavy bude výhodná pro oba kluby, protože se podělíme o  náklady a lépe vytížíme rozhodčího, atraktivního pro vystavovatele obou  plemen. Způsob rozdělení nákladů bude třeba upřesnit, stejně jako  dopravu rozhodčího na výstavu a zpět.
Ke sponzorování výstavy se přihlásil pan  ing.Mohelský a paní Irena Šestáková, oslovíme také firmu Krmiva Salač.  Návrh byl schválen.
Jak bylo avizováno na minulé schůzi,  přikročili jsme ke zvýšení ročního členského příspěvku na 600 Kč,  počínaje rokem 2014. Dalším malým příspěvkem do klubové pokladny pak  bude poplatek 20 Kč za každé zapsané štěně z vrhu a 100 Kč za krytí  psem. Návrh byl schválen.
Dále jsme diskutovali o zlepšení,  případně rozšíření zkoušky povahy. Pes by měl být zkoušen pokud možno  bez blízké přítomnosti jiných psů, aby výsledek zkoušky nebyl ovlivněn.  Mohli bychom také sledovat, jak pes bude chovat k figurantovi a  neutrální osobě. Je žádoucí, aby je byl schopen rozlišit. Konkrétní  úpravy testu si budeme moci vyzkoušet na pracovním srazu, který se bude  konat koncem září 2014.
zápis vyhotovil Ing. Martin Vaněček
Klubová schůze dne 26.1.2013 v Tuchlovicích                                  

První schůze klubu v novém roce byla v  podstatě pokračováním té minulé. Předně bylo potřeba zvolit nového  předsedu klubu, protože paní Mgr.Klára Filipová z tohoto místa  odstoupila, shodou okolností právě těsně před začátkem minulé schůze.  Proto nebyl čas na výběr vhodného kadidáta.
Na místo předsedkyně klubu byla navržena paní MVDr.Alena Prokešová a byla jednomyslně zvolena devatenácti hlasy.
Všichni zúčastnění byli informováni o  tom, jak se zachovala paní Richterová, která v minulém roce obesílala  členy Klubu s tím, že chce „zprůhlednit“ uchovňování v Klubu. Nicméně  celkem náhodou bylo zjištěno, že v seznamu chovných psů v MC figuruje ke  dni 21.11.2012 i její pes Hakim ze Skalního kraje. Členství v Klubu  ovšem paní Richterová ukončila až ke dni 9.1.2013.
Dalším bodem programu bylo schválení  dokumentů, na které se na minulé schůzi již z časových důvodů nedostalo,  nebo je bylo potřeba doplnit. Kárný řád byl po krátké diskuzi přijat  (17 pro, 2 proti), stejně jako Bonitační řád (17 pro, 2 se zdrželi) a  Morální Kodex (18 pro, 1 se zdržel). Tyto nové klubové řády zahrnují i  nové nebo upravené body Zápisního řádu ČMKU, který je od 1.1.2013 nově  v platnosti. Jedná se především o klauzule o zákazu propagace jiných  kynologických organizací než začleněných do FCI nebo k FCI partnerských.
Přítomní se shodli na tom, že bude lépe  pořádat schůze samostatně v Tuchlovicích, než je spojovat s jinými  akcemi, jako např. setkání v Kalné. Jednomyslně byl odsouhlasen termín  příští schůze na druhou polovinu letošního listopadu, kdy již nejsou  žádné výstavy a počasí bývá ještě snesitelné.  
Paní Vaněčková informovala o nabídce  firmy SABE, která klubu poskytne 40% slevu na poháry. Budeme si moci  dovolit pěkné ceny, aniž by trpěl klubový rozpočet. Finanční situaci  klubu bude i tak třeba zlepšit. Do příští schůze vypracují paní Trsková a  paní Vaněčková návrh na úpravu Klubového ceníku od roku 2014.
Následovala diskuze o zkoušce povahy. Ve  své současné podobě je vyhovující, ale některé drobnosti je třeba  doladit. Bylo by vhodné detailněji sledovat, jak se pes chová na konci  zkoušky, zda je schopen se po výkonu s figurantem také rychle uklidnit.  Toto by měl ukázat opětovný průchod zpět, uličkou mezi lidmi. Ukázalo  se, že přítomnost dalších psů poblíž zkušebního kruhu není žádoucí.  Jednak „povzbuzují“ zkoušeného psa a za druhé se sami příliš vzruší.  Napříště by měli být co nejdále od kruhu. Dále bychom mohli zkoušet  reakcí psů na neobvyklé podněty; zajímavé by bylo použití různých kulis,  nebo např. balíku (další zajímavé nápady jsou vítány). Tyto novinky  bychom vyzkoušeli na výstavě v Kolíně a na Pracovním srazu v Dolní  Kalné. Pokud budou nové situace při zkoušce vyhovovat, vypracují se  další dva stupně obtížnosti ZP a v platnost vejdou hlasováním Členské  schůze v listopadu 2013.
Všem účastníkům schůze děkujeme.
zápis vyhotovil Ing. Martin Vaněček
Členská schůze FBC dne 17.11. 2012 v Tuchlovicích

Přinášíme krátkou zprávu z pět hodin  dlouhé a místy emotivní členské schůze. Zde je ve stručnosti její průběh  a výsledky podstatných hlasování.
Schůze byla zahájena prezencí přítomných a předložením plných mocí  nepřítomných členů, rozdáním hlasovacích lístků a návrhu nových stanov  klubu. Celkem bylo rozdáno 30 hlasovacích lístků, takže potřebná většina  čítala 20 hlasů.
Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně klubu, paní Mgr.Kláry Filipové,  která oznámila svoji nepřítomnost až v den konání schůze a protože bylo  naléhavě potřeba projednat některé otázky a neprodleně schválit důležité  dokumenty, přítomní se jednomyslně rozhodli pokračovat ve schůzi.  Schůze byla řízena paní pokladní, Pavlou Trskovou.
Po krátkém projevu na zahájení bylo přikročeno k prvnímu bodu jednání, kterým bylo projednání disciplinárních přestupků.
Na žádost z pléna byla paní Vaněčková vyzvána k vysvětlení situace  ohledně DKK její feny Rajavi do Fortal do Fila. K problému došlo na  klinice MVDr.Duchka, kde byla chovatelce vydána chybou kliniky jiná  osvědčení o DKK, dále má chovatelka důvodnou pochybnost o identitě psa  na RTG snímcích. Celou záležitostí se nyní zabývá ČMKU a také KVL. Na  návrh paní MVDr.Prokešové se nebude na dotyčnou fenu vydávat krycí list,  dokud nebude situace vyřešena.
Dalším bodem byla odpověď ČMKJ (celý dokument je ZDE  jako příloha tohoto zápisu) na stížnost podanou právním zástupcem  manželů Doležalových. Paní Šestáková, jako pracovnice PK ČMKJ, přednesla  na žádost paní Doležalové dopis s odpovědí ČMKJ. V poměrně rozsáhle  odpovědi ČMKJ konstatuje, že je stížnost nedůvodná a naopak data, která  dokládají pochybení manželů Doležalových ohledně spoluvlastnictví psa  Triase da BR Santa Luzia jsou zcela správná. Protože jde o vážné  porušení zápisního řádu, hlasovalo se o vyloučení paní Doležalové z  klubu (p.Doležal není a nikdy ani nebyl členem), návrh nebyl přijat (14  pro, 11 proti, 4 se zdrželi).
Paní Doležalová byla dále vyzvána aby uhradila nedoplatek za Pracovní  sraz 2012, kde zaplatila poplatek pouze za jednoho psa, ale akce se  zúčastnila celkem se čtyřmi psy. Při prezentaci na Srazu tudíž ani  nepředložila doklady o platném očkování a v případě kontroly z KVS tak  Klub vystavila nebezpečí ukončení akce z důvodu neprovedené veterinární  přejímky tří zatajených psů. Pí Doležalová odmítla nedoplatek ve výši  900,- Kč uhradit.
Dále jsme zhodnotili průběh akcí za tento rok. Naplánované akce úspěšně  proběhly, nicméně jejich finanční efekt nebyl valný. To zmínila i paní  pokladnice v následné zprávě o finanční situaci klubu. Ta bohužel není  příliš dobrá, protože došlo k výpadkům nebo zkrácení sponzoringu,  zejména kvůli laxnímu přístupu bývalého předsedy klubu. Přestože slíbil v  tomto směru podporu nové předsedkyni, slib nesplnil a bylo nutno  improvizovat.
Poté byly diskutovány nové stanovy klubu. Prošli jsme je bod po bodu a  navržené změny byly hlasovány. Aby klub mohl fungovat podle schválených  stanov, bylo třeba zvolit Odvolací komisi. Byli navrženi a následně  zvoleni: ing.Mohelský (29 pro), ing.Filip (23 pro, 6 zdrž.), p.Koštejn  (28 pro, 1 zdrž.).
Poradkyně chovu, paní Vaněčková, poté vysvětlila svůj návrh Jednotných  podmínek chovu, o který předloží ostatním dvěma klubům chovajícím Filu  (MC, KMDPP) a ČMKU. Jde o návrh, který by měl být přijatelný pro všechny  zúčastněné a zároveň by umožnil lépe roztřídit chovnou základnu v rámci  všech tří klubů. Chovnost by se dělila do skupin A, B a C, podle  splněných kritérií (exteriér, DKK/DLK, povaha atd…). V závislosti na  třídě chovnosti by se vybíral partner ke krytí. Kvůli pokročilé hodině  již nebyl čas na detailní probrání všech detailů, např. položek nově  navržené bonitační karty. Zúčastnění alespoň dali souhlas (21 pro) paní  Vaněčkové, aby o těchto podmínkách dále jednala s kluby. ČMKU již, po  létech slibů, bere vytvoření jednotných podmínek bere konečně vážně;  kdybychom se bývali v klubu na ničem nedohodli, mohlo by to vést i ke  zrušení našeho klubu.
Poslední bod, který jsme stihli probrat, se týkal zveřejnění seznamu  členů klubu. Výsledkem je seznam, který součástí každého čtvrtého čísla  zpravodaje.
Body, které se tentokrát nedostalo, budou na programu další členské schůze.
Všem, kteří do Tuchlovic dorazili osobně, nebo poskytli plné moci, děkujeme za účast.
zápis vyhotovil Ing. Martin Vaněček
                                                                                                                                                                                                                        
                    
15.10.2011 Členská schůze
                                      
Členská schůze FILA BRASILEIRO CLUBU CZ
Datum konání členské schůze: 15.10.2011
Místo konání členské schůze: Autokemp Dolní Kalná
Přítomni: dle prezenční listiny
 
Předseda klubu p. Zbyněk Černý – zahájil členskou schůzi a přivítal všechny účastníky
Pokladník klubu p. Trsková – přednesla  informaci o finanční situaci klubu, nastínila všem přítomným, že  finanční situace klubu je dobrá.
Předseda klubu p. Černý – příští rok  slaví FBC CZ 20 let od založení, v rámci tohoto výročí bude na speciální  výstavě v září 2012 posuzovat brazilský rozhodčí p. Virgílio De  Martella Orsi, klubovou výstavu na jaře 2012 bude posuzovat francouzská  rozhodčí p. Josianne Thévenon-Wulleman.
Předseda klubu p. Zbyněk Černý –  oznámil všem přítomným členům klubu, že končí ve funkci předsedy klubu a  jako svého nástupce navrhuje Mgr. Kláru Filipovou, vyzval všechny, zda  mají nějaký jiný návrh na předsedu klubu
Na schůzi se dostavili p. Šestáková a p. Varníčková.
p. Richterová – dávám návrh p. Jana Doležala
Hlasováním byla za předsedu FILA BRASILEIRO CLUBU CZ zvolena Mgr. Klára Filipová.
Předsedou klubu FILA BRASILEIRO CLUBU CZ byla zvolena Mgr. Klára Filipová.
P. Zbyněk Černý – pro rok 2012 sponzoři klubu stejní FITMIN, MANEO a Planeta zvířat.
– navrhl u příležitosti 20 let klubu nechat vyrobit pamětní přívěsky
Proběhla diskuse k výrobě reklamních předmětů, zúčastnění navrhli vyrobit další tílka s logem klubu.
Ing. Martin Filip – navrhl spojit se při výrobě reklamních předmětů opět s firmou BUSHMAN, jedná se mi o kvalitu.
p. Zbyněk Černý – bylo by to drahé, ale je možné se s firmou domluvit, mohla by se například použít starší kolekce oděvů
– Ing Filip vybere dva druhy mikin a předá podklady paní Vaněčkové,  která na stránkách klubu zadá průzkum mezi členy klubu, kdo by měl o  jakou mikinu zájem, průzkum bude probíhat do konce listopadu 2011, na  základě průzkumu se provede do konce roku 2011 závazná objednávka firmě  BUSHMAN
– členské příspěvky zůstávají ve stejné výši
p. Vaněčková Hana – navrhuje upravit  poplatek za kontrolu vrhu, s ohledem na platbu cestovného je poplatek  nespravedlivý, bylo by lepší, kdyby byl jednotný paušální a cestovné by  hradil klub, výši poplatku navrhuje ve výši 500,- Kč.
Proběhlo hlasování o změně poplatku za  kontrolu vrhu a byla všemi přítomnými odhlasována výše poplatku za  kontrolu vrhu ve výši 500,- Kč.
p. Šestáková – informovala o změně zápisů štěňat, dodá změny do týdne.
p. Richterová – na webových stránkách nemáme zveřejněný správný standard plemene
p. Vaněčková Hana – již jsem standard opravila
p. Richterová – připomněla případ  týrané fenky brazilské fily DEMI a navrhuje, aby v rámci změny stanov  byl zmocněn výbor k tomu, aby mohl v podobných situacích poskytnout  finance za klub
p. Zbyněk Černý – není nutné, klub může financovat bez změny
p. Vaněčková Hana – nemůže, nesouvisí s činností klubu
Proběhla diskuse se závěrem, že není nutné cokoli měnit.
p. Vaněčková Hana – je potřeba domluvit odvoz zahraničních rozhodčích z letiště do hotelu a na místo konání výstavy
p. Hamplová Renata – na speciální výstavu v září 2012 mohu být k dispozici s autem
p. Frydrychová – beru si na starost odvoz rozhodčího na jaře 2012
p. Richterová – mám dotaz ohledně majitele Cesmíny z Kotlinky, na  svých stránkách ji ve svém vlastnictví má stanice z Kotlinky a rovněž i  Fi-Box
p. Dana Černá – je u paní Srnové, CHS z Kotlinky
p. Richterová J. – a proč jste na Mině sami nechovali? Není to náhodou kvůli špatným loktům?
p. Černá – musela jsem dát Mínu pryč a paní Srnová ji chtěla zpátky, tak jsem jí vyhověla, ostatní je na paní Srnové
Proběhla diskuse se závěrem, že p. Richterová zpracuje podklady pro změnu podmínek chovu.
zápis provedla p. Richterová
16.10.2010 Členská schůze
                                   
Zápis ze schůze konané při Nultém pracovním srazu molossoidních plemen psů v Dolní kalné
Vzhledem ke konání pracovního srazu byly na klubové schůzi probrány nejdůležitější body pro nadcházející rok.
Pokladní klubu nastínila finanční situaci klubu, která je v současné  době velmi dobrá. Konkrétní výstup a bilance bude provedena v posledním  letošním zpravodaji. Bylo též dohodnuto, že se bude vytvářet finanční  rezerva v návaznosti na příjem od sponzorů tak, abychom byli schopni v  roce 2012  uspořádat reprezentativní speciální výstavu a zároveň oslavu  20. výročí působení našeho klubu.
Bod 1.
Klubová schůze se usnesla, že od 1.1.2011 vchází v platnost úprava bodu I., odst. 2), podmínek chovu FBC;
– úprava  podmínek chovu FBC bodu 2) odst. I.:
2) kladné absolvování bonitace a složení zkoušky povahy max. VD, viz Zkouška povahy *
(Při mimořádné bonitaci bude konečné rozhodnutí o chovnosti  vystaveno až na základě doloženého výsledku o absolovování zkoušky  povahy dle platné metodiky Klubu. To znamená, že zkouška povahy musí být  splněna k datu mimořádné bonitace, stejně jako vyhodnocení RTG DKK a  DLK (zkouška povahy pro bonitaci bude zdarma a při neúspěšnosti je  možnost jedenkráte zkoušku opakovat v termínu maximálně 1 rok (+ –  data  akcí, kdy se zkouška bude pořádat) od neúspěšného pokusu, opakování  zkoušky je zpoplatněno 200,-Kč pro členy Klubu a 300,- Kč pro nečleny).
Bod 2.
Bylo odsouhlaseno že počínaje 31.1.2011 bude vyplácena paušální  částka 3000,- Kč na rok k pokrytí nákladů spojených s administrací  klubu, vydávání klubového zpravodaje a ostatních admin.nákladů Haně  Vaněčkové.
Bod 3.
Dne 16.10.2010 bylo ukončeno podmíněné vyloučení z klubu manželů Doležalových
Bod 4.
Klubová schůze odsouhlasila vypracování dodatku ke stanovám  klubu ve kterém bude ukotvena preambule o tom, že členové výboru Fila  Brasileiro Clubu CZ jsou zproštěni placení členských příspěvků počínaje  1.1.2011
Bod 5.
Členové výboru připraví nabídku nových reklamních materiálů s  tématikou Brazilské fily a klubu FBC, jednat se bude především o  kšiltovky, malé ručníky na utírání psů a funkčních připínáčků na  přichycení výstavních čísel. Dále bude dle finančních možností klubu  připravena nová nabídka na oblečení jako jsou trika, mikiny atd. Toto  oblečení bude z kvalitních a funkčních materiálů za příznivé ceny. Firma  Bushman se nebude znovu oslovovat na výrobu oblečení.
Bod 6.
Partnery a sponzory pro rok 2011 zůstávají Dibaq a.s , Planeta  zvířat jako hlavní a generální partneři, další budou dle aktuální  situace oslovování individuálně.
                                                                                                                                                                                                                        
                    
21.11.2009 Členská schůze
                              
Zápis
Klubová schůze se konala v klubovně ZKO Kladno Na Zvonečku od 10:30. 
Jako každým rokem se jí zúčastnila jen hrstka členů.
Na samý úvod poděkoval předseda klubu  pan Zbyněk Černý poradkyni chovu paní Haně Vaněčkové a pokladníkovi  klubu paní Pavle Trskové za obětavou a časově náročnou práci pro klub a  předal jim drobné dárky.
Zároveň byli členové klubu vyzváni, aby  posílali zajímavé příspěvky do zpravodaje a tím tak částečně usnadnili  práci paní Vaněčkové.
Dále byli členové klubu informováni o  problematice delegování rozhodčích na české výstavy, zejména pak o  častých změnách navržených rozhodčích.
Dále byl přednesen návrh na školení rozhodčích podle manuálu, který sestavili Dana Černá a Hana Vaněčková.
V dalším bodu se řešila problematika dodržování chovatelského řádu a stanov klubu.
Na základě porušení těchto pravidel byli  z klubu vyloučeni paní Vecková a pan Žemla hlasováním a zároveň budou o  této skutečnosti písemně informováni.
Doležalovi pak byli z klubu vyloučeni podmíněně opět na základě hlasování.
V další části programu nás informovala  Pavla Trsková o financování klubu za rok 2009, zpráva o hospodaření  klubu se nachází ve zpravodaji č. 4/2009. Členská schůze se jednomyslně  usnesla zvýšit členské příspěvky ze stávajících 400,-Kč na 500,-Kč  s platností od roku 2010.
Dále se projednával návrh na změnu loga  klubu a vytvoření nových propagačních materiálů. Bylo ujednáno, že logo  graficky zpracuje pí. Vaněčková a předseda klubu ho schválí.
Co se týče propagačních materiálů,  zásoby stávajících triček budou rozděleny jako ceny na výstavách. Do  příští chůze budou připraveny návrhy na nový design triček.
Schválena byla nová barevná varianta hrnků a návrh na výrobu vest do 15.12.2009.
Dalším podstatným bodem bylo přednesení  zprávy o nové možnosti financování a sponzorování klubu. Byla ukončena  spolupráce s firmou Salač, novým sponzorem se má stát firma Dibaq  s.r.o.. Ta nabízí standardní zajištění cen na výstavy, propagační  materiály a financování nákladů na rozhodčí. Dále pak nabízí možnost  sponzorování chovatelských stanic a zvýhodněné ceny krmiva pro členy  klubu. Podmínky jsou zatím stále v jednání.
Další významný sponzor časopis Planeta  zvířat zůstává na rok 2010, především financuje poháry a nově předplatné  časopisu pro vítěze.
Dále byli schváleny výdaje pro rok 2010 a to inzerce do časopisu Planeta zvířat 4x ročně a tlumočnice na jarní Klubovou výstavu.
Členové byli vyzváni ke snaze získávání sponzorů a financí pro klub.
Na závěr programu došlo na vyhlášení  vítězů fotosoutěžě, kteří byli věcně obdarováni cenami od našich  sponzorů, kompletní výsledky naleznete opět ve zpravodaji 4/2009.
Byl předán pohár pro Klubového šampiona psovi Toro da Maloca dos Filas do Paiaguas.
Na další klubové schůzi se sejdeme opět za rok doufejme v hojnějším počtu.
                                                                                                                                                                                                                        
                    
Zápis z klubové schůze konané dne 8.11.2008 již tradičně v Kladně Rozdělově.                                    

Jako obvykle jsme se sešly v né zrovna hojném počtu na klubové schůzi .
Nevím zdali to je zapříčiněno místem  konání schůze, termínem nebo jen nezájmem našich členů o dění v klubu.  Pokud máte nějaké připomínky nebo návrhy na konání, popřípadě nápad jak  zajistit větší účast na schůzi tak mě prosím kontaktujte buď telefonicky  nebo e-mailem. Oba kontakty najdete na našich webových stránkách.
Pouze malé vysvětlení místa konání  našich schůzí. Místo je zvoleno z čistě  ekonomického hlediska. Pronájem  prostor  je na dnešní dobu vskutku symbolická, navíc je zajištěno po  celou dobu konání schůze občerstvení a oběd za velice příjemné ceny. To  je jen malé shrnutí účasti J .
Z průběhu jednání  pár výstupů:
Paní  Fröhlichová byla pověřena vedením agendy výstavního poháru a povinnosti  informovat o jeho průběhu .
Pan Filip zpracuje a navrhne nové bodování k výstavnímu poháru. Termín byl dohodnut do 15.1.2009.
Návrhy na delegaci zahraničních rozhodčích na naše klubové výstavy byly pověřeni manželé Doležalovi.
Delegace  a výběr rozhodčích na mezinárodní výstavy byla pověřena paní Černá.
Bylo projednáno a odsouhlaseno  investování peněz z rozpočtu klubu do inzerce v celorepublikovém  časopisu Planeta zvířat na rok 2009, další schválenou investicí je nákup  programu umožňujícím poradci chovu vést podrobnou databázi psů a fen  našeho plemene a zároveň umožňujícím vypracování rodokmenu v různých  grafických úpravách.
Poradce chovu vypracuje ceny za vypracování takového rodokmenu.
Předseda klubu zajišťuje sponzoring  výstav a klubu, zároveň Vás tímto všechny, kteří máte možnost samy nebo  prostřednictvím oslovení  třetích stran zprostředkovat sponzorské dary  pro klub, žádám o spolupráci.
Na schůzi byl také předán Chovatelský  pohár panu Vackovi za výborně zvládnutý odchov bez matky, která mu  zemřela při porodu. Dokázal odchovat celý vrh 6ti štěňat.
Před ukončením schůze byly také předány  ceny od našich sponzorů autorům tří nejlépe oceněných fotografií ve  fotosoutěži. Kompletní výsledky byly otištěny v minulém zpravodaji.   
Zbyněk Černý, předseda Klubu
Členská Klubová schůze  Kladno, 20.10.2007

Předseda Klubu, pan Zbyněk Černý uvítal  všechny účastníky Členské schůze. Po té se začaly projednávat  jednotlivé body Členské schůze.
1. Shrnutí roční činnosti Klubu
Během letošního roku se opět rozrostla  naše členská základna, Klub má nyní 51 členů. Uspořádali jsme dvě  výstavy, t.j. Klubovou výstavu se zadáním titulu Klubový Vítěz  v Kolíně-Sendražicích 7.4.2007 a Klubovou výstavu bez zadání titulu  Klubový Vítěz v Praze-Kunraticích 16.6.2007. Na KV v Kolíně, kterou  posuzovala paní Dr.Paola Micara Watten, bylo přihlášeno 38 Fil a byla  zakončena zkouškou povahy. Výstava proběhla za pod patronací starosty  města Kolína, který předal zvláštní cenu Starosty města. Obě výstavy  byly sponzorovány firmou Provimi-Petfood. Kolínskou výstavu navíc ještě  sponzoroval časopis Planeta Zvířat.
Na Kunratickou výstavu bylo sice  přihlášeno „jen“ 16 Fil, ale i tak je to více než na leckterou  mezinárodní výstavu. Posuzoval premiérově pan Pasák. Po výstavě proběhla  bonitace nových chovných jedinců.
2. Hospodaření Klubu
Zprávu o hospodaření Klubu přednesla  pokladní, sl.Pavla Trsková. Největším zdrojem příjmu Klubu jsou členské  příspěvky a sponzorské dary, hospodaření je ziskové. Podrobnější  průběžnou bilanci najdete na jiném místě v tomto zpravodaji.  V souvislosti s hospodařením byl konstatován slabý prodej propagačních  materiálů, zejména triček. Sortiment bude zřejmě nutné inovovat. Pro  snazší organizaci výstav jsme pro Klub zakoupili program Dog Show  Manager; cena se sice proti původnímu předpokladu mírně zvýšila kvůli  individuálním úpravám pro náš Klub (celkem 4800,- Kč), ale tento  komfortní software ušetří mnoho práce i do budoucna a výsledkem jsou  kvalitní dokumenty pro všechny účastníky výstav. Položka se objeví v  příští bilanci.
3. Vyhodnocení sponzoringu za rok 2007
Hlavním sponzorem obou letošních výstav  byla firma Provimi-Petfood. Na sponzoringu kolínské výstavy se podílel  také časopis Planeta zvířat, tlumočení z italštiny na této výstavě  sponzoroval p.Michal Truhlář. Všem sponzorům děkujeme, bez jejich pomoci  by byla úspěšná organizace těchto akci v podstatě nemyslitelná.
4. Sponzoring na rok 2008
Pro následující rok jsme se rozhodli pro  změnu opět oslovit firmu Salač, aby sponzorovala naše výstavy. Dále  byla oslovena firma BIOFAKTORY, výrobce vitamínů a dalších výživových  doplňků pro zvířata a sponzoring přislíbil i časopis Planeta Zvířat.  Zároveň se pokusíme o získání dalších sponzorů. Sestavení vzoru dopisu,  kterým se ně budeme obracet, má za úkol předseda Klubu a poradkyně  chovu.
5. Klubová výstava s udílením titulu KV v Kolíně dne 6.9.2008
Na posuzování Kl. výstavy jsme pozvali  francouzskou rozhodčí, paní Christine Lafay. Z toho vyplynul i neobvyklý  termín výstavy, který se nekryje  s výstavami v ČR a blízkém okolí a  vyhovuje také paní rozhodčí.  Rozdělili jsme si některé úkoly nutné pro  zdárný průběh výstavy: veterinární dohled zprostředkuje a výběr  vstupného zajistí p.Truhlář, dopravu rozhodčí do Kolína zajistí pí  Doležalová, ubytování (a letenku, bude-li potřeba) sl.Trsková, tlumočení  z Francouzštiny přislíbila sl. Žemlová. Hledáme ještě zapisovatele do  kruhu a pomocníky pro výběr vstupného, prosíme hlaste se … Figurantem  pro zkoušku povahy bude opět p.Hrkal.
6. Klubová výstava bez udílení titulu KV v Praze-Kunraticích dne 14.6.2008
Tuto výstavu bude posuzovat pan Kukla. Po výstavě je plánována bonitace.
7. Funkce čekatele na rozhodčího
Schůze se jednoznačně usnesla podpořit  žádost poradkyně chovu, paní Vaněčkové, o zařazení na funkci čekatele  rozhodčího. Jeden z hlavních důvodů je i ten, že mezi současnými  rozhodčími s aprobací na plemeno brazilská fila není nikdo, kdo filu  vlastní, natož aby toto plemeno choval. Paní Vaněčková bohatě splňuje  nároky na čekatele; Fily chová více než 10 let, má 7 odchovaných vrhů,  bohaté zkušenosti z výstav a aktivně se vzdělává v různých kynologických  oborech.
8. Putovní Klubový Pohár
Stav putovního poháru přednesl pan Novák, detailní výsledky opět najdete zde ve zpravodaji.
9. Dodržování chovatelského řádu ze strany KMDPP
Vzhledem k tomu, že podle našeho názoru  Klub málopočetných dogovitých plemen v mnoha případech hrubě porušuje  chovatelský řád, budeme podle doporučení Valné hromady ČMKU situaci  monitorovat ve spolupráci s Moloss Klubem. Jedná se o kontroly vrhu,  které KMDPP buď neprovádí vůbec nebo jen zcela formálně, do chovu se  dostávají i psi s těžkou DKK nebo bez vyhodnocení, atd…
10. Školení rozhodčích
V minulém roce jsme se rozhodli pomoci  rozhodčím s aprobací na Filu a uspořádat pro ně školení. Zájem je ale  téměř nulový, zejména u těch kdo by to potřebovali nejvíce. Úkol pro  předsedu Klubu tedy zůstává v platnosti i pro další rok.
11. Návrh rozhodčích na rok 2008
Zajistila poradkyně chovu. K nahlédnutí jsou v přehledu výstav na rok 2008 v tomto zpravodaji.
12. Vyhodnocení propagace Klubu k 15.výročí jeho založení
V časopise Planeta Zvířat byl otištěn celostránkový článek o naší Klubové výstavě v Kolíně a činnosti našeho Klubu.
13. Propagace Klubu v roce 2008
V časopise Planeta Zvířat bude celoročně  tištěn rekalmní inzerát našeho Klubu, objevíme se také v chovatelském  katalogu a na internetovém serveru www.muj-pes.cz a v časopise, který  bude k dispozici ve veterinárních ordinacích, na výstavách a v obchodech  s chovatelskými potřebami. Také je rozjednán článek do časopisu, Pes  přítel člověka, s šéfredaktorkou, paní Trankovskou. Veškerá propagace  Klubu je zdarma.
14. Úprava loga Klubu
Na návrh předsedy Klubu je vyhlášena soutěž o úpravu klubového loga. Návrhy budou vyhodnoceny na příští klubové schůzi.
15. Celoevropský klub
Budeme se snažit o založení  celoevropského Fila Klubu, kde bychom si, alespoň pro začátek,  vyměňovali informace o chovných psech a fenách, kvalitě rozhodčích a  podobně. Nalezení vhodné právní formy pro takovou organizaci se ujala  paní Truhlářová.
16. Ukončení schůze
Po volné diskuzi byla schůze ukončena.
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 14.10.2006, KLADNO

1)       uvítání členů Klubu na Členské schůzi
2)        oznámení členům Klubu smutné zprávy o úmrtí 15.8. 2006 Ing. Jan Findejse a 7.10. 2006 Dagmar    Polákové z ČMKJ
3)       shrnutí roční činnosti:
–         stabilní členská základna (43 členů) se zvyšující se tendencí zájmu o Klub
–         výroba nových propagačních předmětů (tužky, hrnky, tašky, přívěšky. samolepky)
–         sestavení a tisk publikace Brazilská fila – příručka pro majitele a chovatele nejen začátečníky
–         shrnutí akce KV Kolín – Sendražice, kladné ohlasy
–         shrnutí akce KV Praha – Kunratice, velmi malá účast
–         shrnutí akce SV Kladno – kladné ohlasy, nutnost lepší organizace při výběru vstupného
4)       bilance (pokladník), detailní rozpis ve Zpravodaji Boca Negra 4/2006
5)       sponzoring pro rok 2007 nabídli pan Pokorný a pan Truhlář, ceny na výstavy sponzoruje BRASA
6)       odsouhlasen nákup software pro přípravu výstav
7)       odsouhlasen chovatelský řád (původní řád vyhovuje, nutno jen předložit ÚKOZ ke schválení)
8)       vypisuje se nová třída na výstavách štěňat 3 – 6 měsíců
9)        KV Kolín 7.4.2007 (organizační výpomoc nabídl pan Pokorný,   veterinární dozor a tlumočení z   italštiny zajistí pan Truhlář)
10)   KV Praha 16.6.2007 (vzhledem k úmrtí Ing. Findejse navržen jiný  rozhodčí, pan František Pasák, uspořádání bonitace po skončení výstavy)
11)   odsouhlaseny všechny změny organizačního řádu klubu (12 dodatků k 12 bodům, podrobnosti uvedeny v dodatcích)
12)   volba nového výboru – odstoupili předseda Ing. Martin Vaněček,  místopředseda Olga Beránková, poradce chovu MVDr. Alena Prokešová  z důvodu pracovní zaneprázdněnosti a jednatel Hana Vaněčková. Nový Výbor  Klubu po redukci byl navržen a schválen všemi přítomnými ve složení:  předseda Zbyněk Černý, poradce chovu Hana Vaněčková, pokladníkem zůstává  Pavla Trsková
13)   odsouhlasen návrh Sboru rozhodčích ČMKU uspořádat školení o plemeni – zajistí předseda Klubu
14)   návrh rozhodčích na 2008 – zajistí poradce chovu
15)   projednávání nedodržování chovatelského řádu KMDPP – odsouhlaseno podání stížnosti na ČMKU – zajistí předseda Klubu
16)   odsouhlasena propagace Klubu k 15. výročí založení (1992 –  2007) – články do kynologických časopisů – zajistí předseda a poradce  chovu
17)   odsouhlasen návrh na pořádání členských schůzí a bonitací na  podzim (září, říjen), vyhlášení výstavního poháru v dubnu na Klubových  výstavách
18)   volná diskuse
ukončení Členské schůze

19.11.2005 Členská schůze

19.11.2005 se v Kladně v klubovně ZKO konala Členská schůze Klubu. Na pořadu bylo několik projednávaných bodů:
1) změna termínu konání Členských schůzí
návrh přesunout Členskou schůzi za ukončený rok na jarní termín a to  vždy ve stejný den po ukončení 1. Klubové výstavy dalším v roce
SCHVÁLENO – všemi přítomnými hlasy
2)  registrace domény II. řádu pro klubové stránky
návrh na registraci domény CZ II. řádu pro klubové stránky a výběr  vhodné hostingové služby. Do současné doby Klub používal doménu III.  řádu, která má velmi omezený diskový prostor na serveru a nepodporuje  PHP scripty.
SCHVÁLENO – všemi přítomnými hlasy
3)  výše výstavních poplatků na výstavách pořádaných Klubem z podaných návrhů byla stanovena výše poplatků takto;
pro členy FBC v I. uzávěrce: BABY, PUPPY, veterán – 200,-           nečleni: 200,-
                                                                   první pes – 400,-                         550,-     
                                                       druhý a další psi – 300,-                         400,-
v II. uzávěrce všechny poplatky o 100,-Kč více
zahraniční vystavovatelé: BABY, PUPPY, veterán – 15,- EUR         
                                                               první pes – 35,- EUR
                                                   druhý a další psi – 30,- EUR
v II. uzávěrce všechny poplatky o 5,- EUR více
SCHVÁLENO – všemi přítomnými hlasy
4)  počet čísel zpravodaje ročně
návrh, aby zpravodaj BOCA NEGRA od roku 2006 vycházel jako čtvrtletník – 4 čísla ročně.
Rozložení čísel bude následující:  1/2006 – leden; 2/2006 – duben; 3/2006 –  červenec; 4/2006 – listopad
SCHVÁLENO – všemi přítomnými hlasy
5)  volná diskuze na různá témata
                                                                                                                                                                                                                        
                    
13.11.2004 Členská schůze                                
                             
Dne 13.11.2004 se konala Členská schůze  klubu, účast jako vždy v poslední době byla malá. Nicméně všichni  účastníci vyslechli pozorně zprávu o zářijovém úmrtí naší čestné  předsedkyně klubu, paní Marcely Švábové z Ria de Janeira. Její dcera,  Scarlett vzkázala našemu Klubu, že se vynasnaží nám být nápomocná stejně  jako její maminka v minulosti.
Na schůzi se projednávali důležité úpravy v chovatelském řádu:
1. Omezení věku chovnosti u psa na 8 let a u feny na 6 let
bude možno udělit tyto výjimky:
a) pes, který již prokázal své plemenné kvality (kvalitní a vyrovnané odchovy v minulosti)
b) fena, která vrhla pouze jednou, nebo celkový počet odchovaných štěňat v minulých vrzích nepřesáhl počet 10.
V případě výjimek a) i b)  bude nutné předvedení jedince poradci chovu,  který schválí nebo neschválí u jedince další použití v chovu. k žádosti o  výjimku bude třeba doložit i zprávu Vašeho veterináře, že jedinec je  zdráv a nic nebrání jeho další reprodukci. O výjimku se bude žádat na  každý vrh jednotlivě po dovršení uvedených věků. Lékařská zpráva by  neměla být starší 14 dnů při podání žádosti a žádost by se neměla  podávat dříve, než 1 měsíc před plánovaným krytím.
2. povinnost chovatele předat Klubu (jednateli) adresy majitelů prodávaných štěňat
– jedná se o to, že Klub zašle novému majiteli kromě přihlášky do Klubu i  kompletní informace o jeho štěněti (zprávu z kontroly vrhu, případné  defekty zjištěné při kontrole vrhu a především to, zda jeho štěně mělo  kýlu či ne. Jedná se o předběžné sledování genetické vady, kde se v  budoucnu uvažuje jako o vadě vyřazující z chovu.)
Oba výše uvedené body byly po diskusi schváleny všemi přítomnými hlasy, jelikož se jedná o ochranu zdraví našich svěřenců.
Další projednávanou věcí byla Speciální výstava FIB v roce 2006.
V tomto roce na nás připadá pořádání SPV pro FIB a projednával se návrh,  pořádat výstavu za účasti zahraničního rozhodčího v mimo sezónní době  dovolených spojenou s členskou schůzí. V návrhu bylo řečeno: schůzi  uspořádat v pátek ve večerních hodinách, výstavu v sobotu a neděle by  byla k dispozici pro pořádání KL nebo SP jiného Klubu a plemene ve  stejném areálu. Jako vhodné místo byl dohodnut autokemp ve Středočeském  kraji, přesné místo nebylo zatím vybráno; je na Vás, abyste navrhli  určitou lokalitu nebo přesné místo. Své návrhy adresujte jednateli  Klubu. Po jednání s chovatelskými kluby bude specifikován i rozhodčí a  to tak, aby splňoval i požadavky partnerského klubu pro pořádání jejich  výstavy. Místo pořádání musí splňovat následující požadavky:
1. uzavřený objekt
2. možnost ubytování (nejlépe chatky)
3. jídelna nebo alespoň fungující občerstvení s teplými jídly
4. dostatečné hygienické zázemí
5. dohoda s majitelem nebo nájemcem objektu, že v daném termínu nebude v objektu žádný rekreant
6. neméně důležitá je i cenová otázka nájmu
Pokud někdo z Vás má nějaký kontakt na takové zařízení nebo ví o vhodném  objektu, nechť neprodleně informuje jednatele Klubu, aby mohlo být  započato jednání. Jako předběžný termín je druhá polovina září nebo  první polovina října.     
Návrh byl po diskusi schválen všemi přítomnými hlasy.
Dalším bodem projednávání bylo nakrytí feny pana Miroslava Patery.
Pan Patera vlastní kromě feny „Eugenia Selva ze Šakalího dvora“ nar.  1.6.2002 i psa „Elfo Fi-Box“ nar. 12.1.2002. Bohužel došlo k tomu, že  oba počátkem září „neuhlídal“ a zjistil to až ve chvíli, když fena  začala přibírat velmi rychle na váze. Jediným problémem bylo to, že s  fenou do té doby neabsolvoval bonitaci, pes byl v té době již chovný. Z  těchto důvodů byla uspořádána mimořádná bonitace za přítomnosti celého  vedení Klubu a mezinárodního rozhodčího Ing. Jana Findejse. Fena byla  dne 19.10.2004 zbonitována a uchovněna. Vzhledem k tomu, že se jednalo o  nepříbuzné spojení dvou velmi kvalitních jedinců, byl po bonitaci  vystaven i Krycí list na toto spojení. Mimořádná bonitace se pořádá  opravdu mimořádně a celé náklady s ní spojené, včetně dopravy Výboru  Klubu na místo konání, hradí majitel bonitovaného jedince.
Závěrem bylo řečeno: “Dobře si hlídejte své feny když hárají“  Velký  problém by mohl nastat ve chvíli, když by se nejednalo o příbuzné nebo  nevhodné spojení dvou jedinců!!!
Bod 4. – označování štěňat
Na schůzi bylo odhlasováno všemi zúčastněnými povinnost štěňata nejen tetovat, ale i čipovat.
Tento bod je návazností na oběžník číslo jednací: 19/2004, ČMKJ ze dne  11.11.2004, uvedený na straně 3 tohoto  Zpravodaje                                                                                                 
Bod 5.
Na závěr chůze byly předvedeni vítězové Putovního výstavního poháru,  kterým byly předány ceny a oficiálně byly uděleny první dva tituly  KLUBOVÝ ŠAMPION.
Kdo získal kterou cenu a kdo se pyšní prvními tituly Klubového šampiona, naleznete na straně 10 – 14, tohoto Zpravodaje.
Všechny změny v chovatelském řádu, i  ostatní odhlasované body Členské schůze vcházejí v platnost dnem  odhlasování, to je od 13.11.2004
                                                                                                                                                                                                                        
                    
08.11.2003 Členská schůze – Kladno   

V sobotu, 8.11.2003 se konala Členská schůze našeho Klubu. Zúčastnilo se 15 členů a 9 členů se omluvilo.
• Prvním bodem bylo potvrzení slečny  Trskové do funkce pokladníka. Původní pokladník, paní Javůrková složila  funkci těsně před konáním Speciální výstavy a současně ukončila své  členství ihned po té, co měla provedenu kontrolu svého letošního vrhu.  Slečna Pavla Trsková byla všemi přítomnými hlasy potvrzena do této  funkce.
• Shrnutí Speciální výstavy. Všichni  přítomní účastníci SPV se shodli na tom, že výstava proběhla dobře a  nebylo námitek k její organizaci a průběhu.
Členská schůze se usnesla všemi  přítomnými hlasy, aby pro rok 2005 byla uspořádána Klubová výstava na  stejném místě jako byla letošní Speciální a aby byly opět učiněny kroky  vedením Klubu k delegaci zahraničního rozhodčího pro tuto výstavu. Výběr  rozhodčího by se měl soustředit na Evropu a na aprobace pro více  plemen. To proto, že se předpokládá výstava dvoudenní s tím, že prvni  den by byla vystavována dvě jiná plemena soustředěná v podobně malých  chovatelských klubech jako je náš.
Druhý den by byl jako samostatná Klubová výstava FBC. Padly tyto návrhy  pro rozhodčí: Texteira (Portugalsko), Thomasen (Švédsko), Stanton  (Švédsko), Johanson (Švédsko), Siklosi (Mad’arsko), Zidar (Slovinsko),  Schimpf (Rakousko), Valette (Francie), Thevenon-Wulleman (Francie). Je  zapotřebí se definitivně rozhodnout nejpozději do dubna 2004, proto padl  návrh, aby se hlasy pro různé rozhodčí zapisovaly a delegován byl ten,  který v hlasování vyhraje. Můžete hlasovat telefonicky, e-mailem nebo  písemně na adresu jednatele Klubu, v dalším zpravodaji budou uvedeny  Vaše hlasy pro jednotlivé rozhodčí. Samozřejmě můžete navrhnout i další  rozhodčí. Průběžně hlasy budou také uvedeny na webu v sekci „Klubová  výstava“
• Nová členka našeho Klubu, paní  Antalová, navrhla změnu v bodování „Putovního výstavního poháru“ (PVP),  kde by v bodování bylo navíc zohledněno: 1. typ výstavy a 2. počet  jedinců ve třídě. Počty bodů jsou jiné než doposud. Dále navrhla  soutěžit o titul „Klubový šampion“, což by byl titul zapisovaný do PP  jedince, ale neopravňuje k přihlašování do tříd šampiónů a vítězů. Pro  získání tohoto titulu navrhla minimální počet bodů 250, kde není časově  omezena doba pro získání těchto bodů. Minimální věk pro získání tohoto  titulu je 15 měsíců a další podmínkou je získání alespoň jednoho z  titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz Speciální výstavy nebo  CACIB. Oba návrhy byly schváleny všemi přítomnými a platí od 1.1.2004,  novou bodovací tabulku najdete v tomto zpravodaji v příloze u výsledků  PVP. Body se budou dokladovat kopií posudku z výstavy a u zahraničních  výstav je nutné ještě přiložit kopii katalogu kde jsou fily pro  dopočtení koeficientu za počet psů v dané třídě. Proškrtněte v katalogu  jedince, kteří se nedostavili, výsledky sice bývají na internetových  stránkách, ale ne ihned. Veškeré doklady zasílejte na adresu: paní Marta  Antalová, Horní Olešná 27, 378 53 Strmilov
• Vzhledem k tomu, že v letošním roce se  opětovně vyskytly problémy s úhradou za krytí, bohužel i v rámci Klubu,  došlo k malé změně formuláře „Krycí list“. Místo kolonky „Kontrola  vrhu“ je nyní „Úhrada za krytí“ a kontrola vrhu je na samostatném listě.  S paní Šestákovou na PK je dohodnuto, že pokud nebude vyplněna tato  kolonka, nebudou vystaveny PP na štěňata uvedená v přihlášce vrhu na  druhé straně. V každém případě se doporučuje sepsat a podepsat  samostatnou smlouvu o krytí a to i mezi známýmími!!!
• Účastníci Členské schůze mohli  shlédnout videoukázky z letošních vrcholných filých výstav: Světová  výstava v Dortmundu, Speciální výstava v Kladně a Evropská výstava v  Bratislavě. Můžete si tyto videa objednat u jednatele Klubu, v současné  době je dokončena nahrávka z Dortmundu v délce 60 minut.
Zápis: Olga Beránková, místopředseda FBC
                                                                                                                                                                                                                        
                    
Členská schůze -Tuchlovice 24.11. 2002

Předseda Klubu, Ing. Martin Vaněček,  uvítal všechny zúčastněné na Výroční schůzi. Účast byla malá, zřejmě pro  nepříznivé počasí, bylo náledí a velmi mlhavo. Velice si ceníme účasti  členů ze vzdálených okresů kteří i přes velkou nepřízeň počasí přijeli,  na rozdíl od těch, kteří to mají velmi blízko ale nezúčastnili se a ani  se předem neomluvili.
Prvním bodem schůze bylo hlasování o zdražení ročního klubového  příspěvku. Důvodem bylo dvojí zdražení poštovného za rozesílání  Zpravodajů a ostatní klubové korespondence. Všemi zúčastněnými hlasy  bylo schváleno zvýšení o 100,-Kč. To znamená, že od roku 2003 budou  členské příspěvky na jeden rok za člena činit 400,- Kč.
Dalším bodem bylo hlasování o zpřísnění chovatelského řádu a to tak, že  od roku 2003 bude k bonitaci připuštěn pouze jedinec, u kterého bude  proveden nejen RTG kyčlí (DKK), ale i loktů (DKL). Snímky DKL budou  zatím jen monitorovány, až do doby, kdy Členská schůze odhlasuje  posuzování a případné vylučování z chovu na základě výsledku DKL.  Výsledky monitorování DKL bude podkladem pro analýzu výskytu této vady u  fil v české republice.
V diskusi k tomuto bodu promluvila poradkyně chovu, MVDr. Alena  Prokešová, o kvalitách odchovů BF, monitorování vad a dědičného zatížení  různých krevních linií. Zmínila se i o prevenci torze žaludku, která je  velmi častým důvodem úmrtí fil a dalších psů velkých molossoidních  plemen.
 Také bylo zmíněno malé varování před spojením dvou nekvalitních jedinců  a následnými problémy spojenými s prodejem těchto štěňat. Byl doporučen  ideální věk pro odběr štěňat a zdůrazněny vhodné podmínky pro odchov.  Hovořilo se také o používání zahraničních plemeníků, kteří by mohli  velmi příznivě ovlivnit kvalitu odchovů. Bohužel je takovéto spojení  velmi málo využíváno. Ceny za krytí fen v zahraničí se přitom příliš  neliší od cen v tuzemsku za kvalitního psa. Zahraničního krycího psa si  můžete snadno vyhlédnout na výstavách nebo i na internetu. Důležité je  přitom sledovat i jeho potomky a kvalitu sourozenců.
Třetím bodem byla informace o připravovaných akcích na příští rok. Jedná  se o Klubovou výstavu v červnu 2003, v Praze – Kunraticích a pořádání  samostatné Speciální výstavy pro BF v září 2003, v Kladně – Rozdělově.  Především se jednalo o pomoc z  řad členů Klubu a jejich rodinných  příslušníků při pořadatelských pracích spojených se speciální výstavou.  Tímto ještě chceme požádat ty, kteří se schůze nezúčastnili a jsou z  okolí Kladna a nebudou vystavovat nebo mají ochotné členy rodiny, aby  nabídli svou pomoc při organizaci výstavy jednateli Klubu. Bude potřeba  několik ochotných lidí pro funkce pořadatelů a členů Výstavního výboru v  průběhu výstavy.
Na závěr schůze byli předvedeni vítězové Putovního výstavního poháru a  byly jim předány ceny. Bohužel se předávání nezúčastnil Junior vítěz.
Všichni zúčastnění vyslechli krátkou, ale velmi informativní přednášku o  zákonitostech a základech genetiky, kterou připravil mezinárodní  rozhodčí, Ing. Jan Findejs a bude v daleko podrobnější verzi postupně  publikována ve Zpravodajích.
Po skončení přednášky byl předán Ing. Findejsovi dort za výbornou  desetiletou spolupráci a odbornou pomoc s naším Klubem. Dort byl dost  velký a tak mohli všichni ochutnat.
Nescházel ani velmi oblíbený sponzorský guláš od paní Javůrkové. Na  schůzi bylo možné si také zakoupit trička, přívěsky na klíče a samolepky  s filí nebo klubovou tématikou.
Doufáme, že se příští schůze zúčastní více členů a budeme moci  pokračovat ve zpřísňování a tím pádem i zkvalitňování odchovů v našem  Klubu nejen po exteriérové stránce, ale i zdravotní.   Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah